Procedura, opţională, de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent

30 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 24.10.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“.
În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii actualizării procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central competent şi Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune.

A. Justificarea necesităţii actualizării procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune.
Conform prevederilor art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.
Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1985/2012, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central.
Pentru persoanele fizice, care aveau calitatea de locator, procedura avea în vedere şi prevederile Codului fiscal care, până la data de 23.03.2018, instituia obligaţia persoanelor fizice, care obţineau venituri din cedarea folosinţei bunurilor, de a înregistra contractul încheiat între părţi la organul fiscal central.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost eliminată din Codul fiscal obligaţia persoanei fizice care obţine venituri din cedarea folosinţei bunurilor de a înregistra contractele la organul fiscal central competent.
Ca urmare, este necesară actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central competent.

B. Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune prevede, în principal, următoarele:
1. Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale, din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
2. Organul fiscal central competent este:
a) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.
3. Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune“, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul“ şi prin semnătura acestuia.
Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.
Cererea, însoţită de copia contractulului de locaţiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
4. Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.
5. Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia, este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent, sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.
6. Cererea şi documentele depuse de locator în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.
7. Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune, în Registrul contractelor de locaţiune.
Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum cinci zile de la data depunerii cererii.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulina neagră, 30.10.2018

Dorel Damian, cetăţean din judeţul Hunedoara Pentru că a fost arestat preventiv la propunerea DIICOT sub acuzaţia de săvârşire a...

Bulina albă, 30.10.2018

Sorin Vasilescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara Pentru că în calitate de coordonator al proiectului de restaurare a Amfiteatrului de...

Gura lumii, 30.10.2018

Vorbesc cârcotaşii că mai mulţi lideri politici din zonă s-au întâlnit recent ca să pună ţara la cale. Zvonerii se...

Închide