Prin marile biblioteci ale lumii

Biblioteca Judeţeană „Ovid Den­susianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Ju­deţean Hunedoara, or­ga­nizează în 17 iunie 2021, ora 13:00, la Sala „Liviu Oros” a Cen­tru­lui Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, o ma­ni­festare cultural-educativă intitulată „Prin marile biblioteci ale lumii”.

Informaţii deosebite
Se va face o amplă prezentare a unor ce­le­bre biblioteci, începând cu Biblioteca din Alexandria şi cea a lui Celsus, Biblioteca Bod­leiană din Oxford şi Haein Sa din Coreea de Sud, de la Library of Congress din Wash­ing­ton la unele librării atipice din zilele noas­tre.
Celor prezenţi în sală li se va vorbi despre istoria cărţii şi a tiparului, des­pre suporturile pe care, de-a lungul timpului, a fost stocată infor­maţia, de la papirus, lut, lemn la hârtie şi la suportul magnetic. Vor fi informaţii ex­trem de interesante, informaţii noi despre un subiect care in­te­resează un foarte mare număr de iubitori ai cărţii, de oameni pen­tru care mersul la bibliotecă a devenit o obiş­­nuinţă. De altfel, unul dintre consi­de­ren­tele pentru care orga­ni­zăm acest gen de ma­ni­­festări culturale este acela de a oferi infor­maţii pe teme mai deosebite, iar temele le­gate de carte şi lectură se bucură de un viu interes.

În istoria civilizaţiilor, bibliotecile s-au do­vedit a fi cele mai fidele şi mai complete de­ţinătoare ale comorilor culturale repre­zen­tate, în primul rând, de cărţi.
Adevărate temple ale culturii, bibliotecile au jucat un rol esenţial în viaţa culturală a fiecărui popor. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au conservat informaţii din toate domeniile cunoaşterii şi le-au lă­sat moş­tenire generaţiilor următoare prin in­ter­me­diul bibliotecilor.

Eşti nefericit? Citeşte o carte
Bibliotecile au atras şi continuă să atragă un număr impresionant de oameni dornici de informaţie, oameni de toate vârstele care găsesc în carte, în lectură, modalitatea per­fectă de a petrece timpul.
„De câte ori te simţi nefericit şi ai ne­voie de uitarea necazurilor; când eşti rănit de viaţă, doreşti un suprem balsam; când eşti sătul de banalitatea şi ine­galitatea mediu­lui, aspiri la societate (…) n-ai decât să în­tinzi mâna spre bibliotecă şi să chemi către tine acest talisman: Cartea”, după cum se ex­prima marele iluminist francez Mon­tes­quieu. Despre unele dintre cele mai renu­mite păstră­toare ale unor astfel de talis­ma­ne va fi vorba în materialul pregătit de Bi­blio­teca Judeţeană.
Aşa cum facem de fiecare dată, în finalul manifestării vor fi adresate publicului în­trebări legate de tema prezentării, cei care răspund corect fiind răsplătiţi cu premii constând în cărţi şi diplome.

Ioan Sebastian Bara, manager

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.