Sport

Primele cursuri pentru licența C de antrenor de fotbal

Prima lecție din cadrul modulului 1 pentru licența UEFA C de antrenor, par­te componentă a programei care va fi livrată cursanților, după noul format structurat la nivelul Școlii Federale de Antrenori, s-a desfă­șu­rat la Deva sub coordonarea Aso­cia­ției Județene de Fotbal Hunedoara (AJF), prin Comisia Tehnică.
AJF Hunedoara este printre pri­mele din România care a demarat cursurile de Licența UEFA C, după noul format. Primul pilon abordat a cuprins o prezentare teoretică în care au fost detaliate caracteristicile so­matice, fiziologice, motrice și psi­ho­logice ale jucătorului de fotbal la vârstă de 5-10 ani. După prezentarea teoretică, cursanții au fost împărțiți pe grupe având de efectuat și ana­lizat teme specifice, pentru fixarea competențelor predate anterior. Noul format al cursurilor de licența C UEFA, structurat de specialiști ai Academiei Naționale după reco­man­dările UEFA, prevede detalierea con­ținuturilor din activitatea de antr­e­no­rat, repartizate pe 5 module, spe­cifice celor 5 categorii de vârstă -5-10 ani, 10-13 ani, 13-16 ani, 16 -19 ani, seniori.