Politica si administratie

Primarul comunei Gurasada, Silviu Nan, o voce puternică în sprijinul realizării proiectelor locale

Primarul comunei Gurasada, Silviu Nan, nu se oprește din a dezvolta comunitatea pe care o conduce de ani buni. Edilul șef vrea să maximalizeze toate posibilitățile comunei pe care o conduce. Deși are bugetul local, el este atât de mic, că nu se pot realiza inves­tiții mari, și în plus autoritatea locală tre­buie să țină cont și de partea de co-finanțare a proiectelor euro­pe­ne, și mai ales de cheltuielile neeligibile care, cu­mulate, reprezintă cheltuieli ale bu­ge­tului local. Deci, se bazează pe fonduri naționale și europene, cum a făcut-o de altfel și în mandatele pre­cedente: aplică la toate posibilitățile să atragă fonduri cât mai multe comunei Gurasada.

Se mândresc
Silviu Nan este unul dintre edilii hu­nedoreni cu cele mai multe mandate. Șase. În 9 iunie candidează pentru un nou mandat la cârma Primăriei Co­mu­nei Gurasada. A muncit pentru dez­vol­tarea și modernizarea comunei. Astăzi, locui­torii din Gurasada se pot mândri că tră­iesc și muncesc în comuna lor fru­moasă. Primarul Silviu Nan este un om dedicat comunității, o voce pu­ternică în spri­jinul realizării proiectelor locale. Acum, în pragul celui de-al șap­telea man­dat, primarul Silviu Nan îm­pre­ună cu echipa de consilieri propune con­ti­nu­i­tate pen­tru dezvoltarea proiectelor începute.

Rețele inteligente de gaze
Proiecte în derulare sunt multe la Gurasada. Aici avem înființarea rețelelor inteligente de distribuție gaze naturale, alături de comunele Burjuc, Zam și Pietriș (județul Arad), un proiect în va­loa­re de 101 milioane de lei, construcția sălii de sport din satul centru de co­mună, o investiție derulată prin Com­pa­nia Națională de Investiții și care are o valoare de 4,4 milioane de lei, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echi­pa­mente pentru Școala gimnazială Gurasada și Școala Primară Câmpuri Surduc, proiect care se ridică la 490.000 de lei, sursa de finanțare fiind PNRR, reparații și modernizare la Că­minul Cultural Cărmăzănești, bani de la bugetul local, valoare 491.000 de lei, reparații la Casa funerară din satul Ulieș, cu fonduri de la bugetul local.
Tot în derulare sunt și proiectele de eficientizare energetică a Căminului Cultural din Gurasada, în valoare de 4,3 milioane de lei, și eficientizarea ener­getică a Căminului Cultural din Câmpuri de Sus, o investiție de 1,2 milioane de lei. Un alt proiect care va îmbunătăți con­siderabil viața locuitorilor din comuna Gurasada este înființarea rețelei de canalizare menajeră, o investiție care se derulează prin Autoritatea Fondului de Mediu, în valoare de 12 milioane de lei.

Îmbunătățesc calitatea vieții
„O administrație locală cu o viziune co­rectă pentru viitor se concentrează pe dezvoltarea și implementarea pro­iec­­telor care îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor”, arată Silviu Nan, edilul șef al comunei Gurasada.
Ce propune primarul Silviu Nan lo­cuitorilor comunei Gurasada pentru man­datul viitor?
Prin Administrația Fondului de Mediu, la Gurasada se va eficientiza energetic iluminatul public, etapa a II-a. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de lei. Alt proiect se referă la reparațiile și modernizarea Căminului cultural din satul Boiu de Jos și construirea unei ca­pele mortuare, valoare estimată, 350.000 de lei. De asemenea, va fi re­parată Clădirea Școlii primare și a Că­minului cultural din Runcșor și cons­truirea unei capele mortuare. Valoarea acestora este de 200.000 de lei. La Gothatea va fi reparat acoperișul Că­minului cultural, la Dănulești va fi mo­dernizat Căminul cultural. Totodată, vor fi efectuate reparații lka infra­struc­tura rutieră.
„Vom face infrastructura, astfel ca să putem atrage investitorii la noi în comună. Suntem în discuții cu operatorii regionali pentru introducerea fibrei optice pentru telefonie, internet și tv în comună”, a explicat Silviu Nan, primarul comunei Gurasada, candidatul PSD pentru un nou mandat de edil șef în această comună. (S.P.)

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL,
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura