Comunitate

Primăria Gurasada a fost din nou prezentă în cadrul „Let’s Do It, Romania“

Magdalena Șerban

Administrația publică din Gurasada s-a alăturat și în acest an, în calitate de partener, evenimentului național „Let’s Do It, România“, organizat în data de 16 septembrie 2023. Misiu­nea proiectului constă în mobilizarea în­tregii comunități pentru curățarea area­­lelor naturale din jurul loca­li­tă­ților.

Cum îi înveți, așa îi ai!
„Angajații Primăriei Gurasada au participat împreună cu cadrele di­dac­tice și elevii Școlii Gim­naziale Gurasada și Câmpuri Surduc la o acțiune de ecologizare în raza noastră teritorială. Înarmați cu saci și mult elan, au fost harnici și au demonstrat că iarba tre­buie să rămână verde, nu cu deșeuri. Mul­țumim tuturor celor care au pre­fe­rat să-și dedice timp și implicare într-un demers de acest gen și sperăm să fie un îndemn cu re­zo­nanță pentru păs­trarea cu­ră­țeniei. Nu ne putem plânge că avem o comună murdară, dar inevitabil se găsesc am­balaje și PET-uri, pe ici, pe colo. Ca peste tot. De ase­me­nea, invit pe oricine are tendința să lase urme neplăcute în spatele său, pe unde trece, fie aruncând câte ceva din mers, fie din ma­șină, să se gândească că cineva trebuie să strân­gă mizeria pe care o îm­prăștie. Nu e drept. De ase­me­nea, sperăm ca această mișcare so­cială, de altfel cea mai mare din România, să fie un reper atât pentru mediul urban cât și pentru cel rural. Este o invitație la dovadă de spirit civic, de bun simț și de răspundere și asu­mare a rolului de cetățean. Cei mici tre­buie educați în acest sens. Mulțu­mesc mult și vă doresc numai bine”, a afirmat primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). Reamintim că Let’s Do It, Romania! a implicat, în 11 ani de la apariție, 1.9 milioane de voluntari care au contribuit la o țară mai curată și mai responsabilă. Face parte din inițiaţiva globală “Let’s Do It World!”, alături de alte 190 de ţări din întreaga lume.