Politica si administratie

Prefectul de Hunedoara: Dezinformarea trebuie să înceteze! Nu există nici un pericol la Termocentrala Mintia!

După ce sindicaliștii de la BNS au tras un semnal de alarmă, privind pericolul de la Termocentrala Mintia, din cauza încetării contractului de mentenanță, noul proprietar al obiectivului a venit cu precizări. De asemenea, prefectul de Hunedoara susține că în acest caz există un plan concret pentru de acțiuni.

Depozitul de zgură
„În urma recentelor articole apărute în spațiul public, conform cărora există un pericol iminent la termocentrala Mintia și la localitățile din jurul ei în ur­ma încetării contractului de men­te­nanță a barajului de pe râul Mureș și a instalațiilor electrice din cadrul termo­cen­tralei, facem următoarele precizări:
Comitetul Județean pen­tru Situații de Urgență Hunedoara a fost con­vo­cat în data de 25.09.2023, fiind adoptată Hotărârea nr. 42/25.09.2023, care sta­bilește Planul de mă­suri pentru ges­­tio­narea stării po­ten­­țial ge­ne­ra­toa­re de si­tu­ații de ur­gență ca urma­re a în­cheie­rii ac­ti­vi­tății de su­pra­ve­ghere și men­­­te­nanță a ba­ra­jului Mintia de pe râul Mureș, asigurată de către pro­prie­tar, aplicarea acestora urmând să fie verificată de Sistemul de Gospo­dă­rire a Apelor Hunedoara – Ad­ministrația Ba­zinală de Apă Mureș:
1. Realizarea demersurilor necesare în vederea continuării activității de mo­nitorizare, mentenanță și funcționare în condiții de siguranță de pe râul Mureș, cu termen de aplicare imediată.
2. Supravegherea specială a iazului de decantare de la Bejan care este parte integrantă din investiție, de către personalul de specialitate, în regim permanent.
3. Asigurarea continuității în ceea ce privește mentenanța în condiții de sigu­ranță a haldei de steril (depozit zgură) – mal drept râul Mureș, cu ter­men de aplicare imediată și în regim per­manent”, anunță cei de la SC Mass Global Energy Rom SRL:
„Dezinformarea trebuie să înceteze! Încercările de alarmare a populației hunedorene sunt nejustificate și cred că nu este corect să răspândim panică în rândul locuitorilor județului nostru, mai ales în contextul în care autoritățile statului își fac treaba și există un plan concret de acțiuni care să fie im­ple­mentate și verificate. Comitetul Ju­de­țean de Situații de Urgență Hunedoara a fost convocat în urmă cu două zile și au fost adoptate măsurile necesare pen­tru a continua activitățile de moni­torizare, mentenanță și funcționare a tuturor elementelor din situl apar­ți­nător fostei termocentrale Mintia. So­cie­tatea comercială care a preluat Ter­mo­centrala este responsabilă pentru asigurarea continuității activităților menționate, iar instituțiile abilitate vor verifica dacă măsurile sunt integral res­pectate”, a declarat Călin Marian (foto), pre­fectul județului Hunedoara.