Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a fost publicat, în data de 25.06.2019, Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat.
În cele ce urmează, vă prezentăm parte din Obiectivele, Acţiunile şi Măsurile avute în vedere:

Obiectiv I. Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare la declararea obligaţiilor fiscale

Acţiunea 3: Simplificarea declaraţiei unice pentru persoanele fizice
Măsuri:
– ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate, precum şi ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităţilor de simplificare a Declaraţiei unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019;
– iniţierea de propuneri de modificare legislativă în sensul simplificării şi armonizării modalităţii de stabilire a venitului impozabil pe categoriile de venit (de exemplu, trecerea la stabilirea venitului net impozabil la nivel de categorie de venit şi nu la nivel de sursă cum este în prezent);
– realizarea noului formular Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Acţiunea 6: Acordarea de asistenţă din iniţiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF
Măsuri:
– efectuarea unei selecţii a principalelor deficienţe constatate ca urmare acţiunilor de control, selecţie care va fi avută în vedere în activitatea de asistenţă a contribuabililor;
– selectarea principalelor probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistenţă (callcenter, Facebook, adrese etc.), precum şi a celor constatate ca urmare a acţiunilor de control; identificarea soluţiilor de remediere a acestor deficienţe şi diseminarea informaţiilor – a cazuisticii generale pe pagina de web a Agenţiei, cât şi în mod personalizat prin Spaţiul Public Virtual.

Obiectiv II. Sprijinirea conformării la plată a obligaţiilor fiscale

Acţiunea 3: Acordarea de facilităţi fiscale la plată obligaţiilor fiscale pentru bunii plătitori
Măsuri:
– stabilirea criteriilor pentru definirea profilului contribuabilului ca ”bun plătitor”;
– stabilirea categoriilor de facilităţi ce pot fi acordate categoriei de contribuabili buni plătitori;
– realizarea unui studiu de impact cu privire la acordarea facilităţilor fiscale la plata obligaţiilor fiscale pentru bunii plătitori.

Obiectiv III. Măsuri de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale

Acţiunea 2: Identificarea la nivel naţional a persoanelor afiliate, inventarierea tranzacţiilor susceptibile a fi verificate în domeniul preţurilor de transfer şi notificarea acestor contribuabili în scopul corectării/rectificării declaraţiilor fiscale. Intensificarea verificărilor în acest domeniu, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de inspecţie fiscală
Măsuri:
– inventarierea la nivel naţional a persoanelor afiliate;
– inventarierea tranzacţiilor susceptibile a fi verificate;
– sortarea tranzacţiilor în ordinea valorii acestora;
– analiza dosarului preţurilor de transfer;
– notificarea contribuabililor cu privire la eventualele abateri;
În funcţie de feedback-ul obţinut, se va proceda la:
– mediere;
– control.

Acţiunea 3: Introducerea în declaraţia 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” a unei casete în vederea bifării tranzacţiilor cu persoanele afiliate
Măsuri:
– în prima etapă, în declaraţia 394 se va introduce o casetă în vederea bifării tranzacţiilor cu persoanele afiliate;
– în a doua etapă, declaraţia va fi analizată în contextul corelării cu procesul de simplificare a procedurilor de administrare fisc

Obiectiv IV. Asigurarea unui tratament fiscal diferenţiat în funcţie de comportamentul fiscal al contribuabililor

Acţiunea 2: Aplicarea graduală, în funcţie de comportamentul contribuabililor, a unor măsuri specifice de către organele fiscale:
notificarea contribuabililor cu privire la posibilele iregularităţi care ar putea conduce la stabilirea de diferenţe de impozite şi taxe;
– mediere;
– controlul inopinat;
– inspecţie fiscală parţială;
– inspecţie fiscală generală.

Măsuri:
– analiza prevederilor existente cu privire la procesul de administrare fiscală a contribuabililor, în funcţie de categoria de risc, în vederea armonizării cu noile prevederi legale.

Acţiunea 3: Transformarea executării silite în proces investigativ
Măsuri:
– lunar, un număr de 500 de contribuabili la nivel naţional, respectiv primii 10 din cadrul fiecărui organ fiscal teritorial, în ordinea descrescătoare a arieratelor curente, certe, vor fi analizaţi din prisma atragerii răspunderii solidare;
– identificarea dificultăţilor întâmpinate în proces, precum şi a măsurilor de remediere ce se impun în vederea îmbunătăţirii procesului.

Acţiunea 7: Realizarea unui inventar al societăţilor comerciale din punct de vedere al situaţiei financiare a acestora. Inventarul va avea drept obiectiv respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 prin raportarea capitalului social la capitalului proprii înregistrate conform bilanţurilor contabile depuse de contribuabil. Stabilirea prin lege a unui termen de 12 luni pentru majorarea capitalului social al societăţilor comerciale care înregistrează capitaluri proprii negative.
Măsuri:
– pe baza informaţiilor raportate prin bilanţurile contabile la data de 31.05.2019, ANAF a demarat operaţiunea de inventariere a societăţilor comerciale care au raportat pierderi în ultimii 3 ani fiscali, pierderi ce reprezintă mai mult de 50% din valoarea capitalului social;
– clasificarea acestora în funcţie de cauzele care au determinat această stare de fapt;
– notificarea contribuabililor;
– formularea unei propuneri legislative privind majorarea capitalului social în acest sens.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.