Comunitate

Piața agro-alimentară, inaugurată cu mare fast

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a discutat cu fermierii hunedoreni

 

Magdalena Șerban
Vineri, la Vața de Jos, a avut loc inau­gu­rarea pieței agro-alimentare realizată din bani europeni nerambursabili plus con­tri­buția de la bugetul local. La eveniment au fost prezenți Ministrul Agriculturii si Dez­voltării Rurale, Adrian Oros, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, primarul comunei Vața de Jos, Liviu Ioan Lință, directorul GAL „Țara Zarandului”, Marius Gheorghe Sârb, directori de de­concentrate, fermieri și producători.

Sprijin pentru întreaga comunitate
Manifestarea, denumită în mod simbolic „Piața la Vața”, a dat startul obiectivului care de acum încolo va deservi unui număr con­siderabil de producători locali care vor putea să își expună produsele în scopul comer­cia­lizării. Deocamdată, ziua negoțului e vinerea, însă autoritățile locale au în plan extinderea calendarului săptămânal de funcționare, dacă situația o va cere. “Valoarea investiției este de 126.000 de euro, din care 80.000 de euro înseamnă finanțarea nerambur­sa­bilă, iar restul constituie bani de la bugetul propriu. Demersul a fost materializat prin PNDR 2014-2020, în cadrul Strategiei de dezvoltare implementată de Grupul de Acțiune Locală Țara Zarandului. Mulțumim conducerii acestei entități pentru buna cooperare. Tot ceea ce reprezintă partea de dotare a revenit în sarcina noastră. Nu practicăm, cel puțin pentru moment, vreo taxă pentru accesul comercianților, interesul nostru fiind acela de a încuraja și sprijini populația atât din punct de vedere al posibilității de ofertare a produselor, cât al celei de cumpărare”, a afirmat Liviu Ioan Linţă, primarul comunei Vaţa de Jos.

Asocierile, soluția pe termen lung
După deschiderea noii piețe, la căminul cul­tural din localitate s-a desfășurat confe­rința ”Dezvoltarea satului românesc. Aportul Pro­gramului LEADER la dezvoltarea terito­riilor rurale”, în organizarea GAL Țara Zaran­dului. Trebuie spus că printre realizările gru­pului de acțiune locală se numără finanțarea a două muzee cu colecții impresionante, fi­nanțarea unor asociații prin dotarea aces­tora pentru a desfășura acțiuni în domeniul cultural, social și de tineret, intervenții des­ti­nate grupurilor vulnerabile. Pe viitor, se vi­zea­ză înființarea de puncte gastronomice lo­cale, mediatizarea și sprijinirea fermierilor și producătorilor locali prin aderarea la scheme de calitate și încurajarea fermierilor de a se asocia în cooperative. În acest context, în cadrul manifestării de vineri, ministrul Adrian Oros a prezentat avantajele asocierii micilor fermieri, afirmând că asocierea este soluția optimă pentru ca micii producători să-și poată valorifica producția, să beneficieze de o serie de facilități și să devină competitivi. Au fost punctate prioritățile, măsurile de finanțare pentru perioada de tranziție 2021-2022, dar și stadiul elaborării viitorului Plan Național Strategic. Oficialul MADR nu a pă­rut deloc că se grăbește atunci când fer­mi­e­rii i-au adresat întrebări, i-au prezentat of-urile sau au dorit să-și expună opiniile. Ba mai mult, nu s-a sfiit de la fotografiile pe care unii participanți la acțiune au dorit să le imor­ta­lizeze, împreună cu ministrul. ,,Suntem în pe­rioada în care lansăm programul de tranziție pentru anii 2021-2022, fiind vorba de 3,2 miliarde de euro sprijin pentru investiții în agricultură. În acest pachet sunt mai multe măsuri. Aproape un milliard de euro se alocă pentru partea de depozitare și procesare, în așa fel încât producătorii să poată să-și de­poziteze și să-și integreze producția, adu­când valoare adăugată. Avem programe pen­tru instalarea tinerilor fermieri, avem pro­grame de 87 milioane de euro pentru fer­mele mici (atât pentru zona de câmpie cât și pentru zona montană), programe pentru coo­perarea pe orizontală și verticală – așa numitele lanțuri scurte prin care fermierii să se asocieze și să reușească să-și valorifice producția la prețuri cât mai bune, de ase­menea, pentru sprijinirea GAL-urilor. (…), pro­grame pentru producția ecologică, pen­tru zonele cu constrângeri, deci, practic este un pachet de 3,2 miliarde de euro, în doi ani, în afară de plățile directe care sunt de trei miliarde de euro și se dau prin APIA, pe suprafață sau pe număr de animale. (…) Pe noi ne interesează, mai ales în zona Tran­sil­vaniei, fermierii mici și mijlocii care să acce­seze aceste măsuri în primul rând sub formă de cooperative, doar așa reușind să-și creas­că puterea de negociere în așa fel încât să reziste pe piață. De aceea membrii coope­ra­tori și cooperativele au și punctaje mai mari, dar și intensitate de sprijin mai mare, pentru a-i stimula să intre în aceste asocieri eco­no­mice. Este singura șansă pentru un produ­că­tor mic sau mediu să reziste pe piață, pe termen lung”, a declarat minstrul Adrian Oros. Acesta a mai precizat că se află pentru pri­ma oară la Vața de Jos, dar nu și în județ.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura