Comunitate

Petrila: S-a parafat contractul de finanțare privind extinderea rețelei de gaze naturale în Jieț, Cimpa, Tirici și Răscoala

Magdalena Șerban

Extinderea rețelei de gaze na­tu­rale în orașul Petrila și localitățile apar­țină­toare Jieț, Cimpa, Tirici și Răscoala este un obiectiv care a fost inclus în Programul Național de Investiții Anghel Saligny, pe lista aprobată a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Ministerului Energiei. Valoare alo­cată este de 12 milioane de lei.

Vor facilități egale pentru cetățeni
Fondurile atrase, obținute fie pe filieră europeană, fie pe cea guver­na­mentală, constituie o pârghie pe care nici un edil nu ar trebui să o piardă, bu­getele locale fiind limitate pentru rea­lizarea unor obiective de anvergură. „Recent, am semnat contractul de finanțare privind extinderea rețelei de gaze naturale pentru localitățile apar­ținătoare orașului Petrila: Jieț, Cimpa, Tirici și Răscoala. Este unul dintre demersurile importante pe care mi le-am propus și acesta a primit girul finanțării de la bugetul de stat. La momentul actual putem vorbi despre ultima etapă în re­a­li­zarea rețelei de distribuție a gazelor na­turale, obiectiv care reprezintă o prioritate pentru mine, pentru creșterea nivelului de trai a tuturor cetățenilor din orașul Petrila, incluziv dezvoltarea zonelor limitrofe”, a transmis primarul ora­șu­lui, Vasile Jurca. Reamintim că Pro­gramul „Anghel Saligny” are ca scop modernizarea co­munităților prin sus­ținerea investițiilor în infrastructură, drumuri județene și locale, rețele de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. Se desfășoară în perioada 2021-2028 și, astfel, este adus un beneficiu ma­jor României, și anume oportu­ni­tatea uri­așă pentru fiecare uni­ta­te admi­nis­trativ-teri­to­ri­a­lă de a-și putea dez­volta utilitățile pu­blice, în vederea atragerii inves­ti­torilor strategici care să genereze lo­curi de muncă și venituri că­tre bu­getul public, venituri din care se pot asi­gu­ra cotele de fi­nan­țare pen­tru alte noi investiții, intrând în­tr-un cerc de mo­der­nizare extrem de profitabil pen­tru în­trea­ga co­­mu­­ni­tate.