ActualitatePolitica si administratie

Peste 500 de milioane de euro vor ajunge în județul Hunedoara prin Programul de Tranziție Justă!

Programul de Tranziție Justă este orien­tat către zonele care au avut de suferit de pe urma închiderii minelor sau rafinăriilor și are ca obiectiv principal generarea de locuri de muncă durabile și sigure și spri­jinirea unei diversificări economice du­rabile din punct de vedere al mediului.

Șase județe
„Consiliul Județean Hunedoara a fost im­plicat direct în elaborarea PLANULUI TERITORIAL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA (PTTJ) începând cu anul 2021, când a început procesul de consultare publică și au fost făcuți primii pași în elaborarea acestuia.
PTTJ a fost elaborat de către un Grup de Lucru în care Autoritatea centrală care a coordonat procesul de elab­orare a Pla­nurilor Teritoriale pentru Tranziție Justă – PTTJ este Minis­terul In­vestițiilor și Pro­iec­telor Europene – MIPE, Agenția de Dez­vol­tare Regională Vest (ADR Vest) a avut rol de coordonator regional, Con­siliul Județean Hunedoara de coor­donator al Grupului de Lucru Ju­dețean.
În județul Hunedoara vor ajunge în total 525,7 milioane de euro din totalul de 2,5 miliarde alocate celor șase județe incluse în program.
Suntem pregătiți să utilizăm în mod coe­rent și integrat banii europeni, astfel încât să asigurăm generațiilor viitoare garanția acce­sului la formare și reconversie pro­fe­sio­nală, la noi locuri de muncă, să contri­buim subs­tan­țial la creșterea calității vieții populației în aceste teritorii. Ne asigurăm, conform de­zideratului european specific tranziției juste, că nu lăsăm pe nimeni în urmă!
Încurajăm mediul de afaceri și toți po­ten­țialii beneficiari să urmărească pagina de internet a Ministerului Investițiilor si Pro­iectelor Europene si a ADR Vest, unde vor fi publicate Calendarul Apelurilor de Proiecte și Ghidurile de finanțare în vederea de­punerii unor proiecte de succes cu impact în dezvoltarea județului.
Vor fi 87 de apeluri de proiecte, iar pri­me­le vor viza investiții pentru dezvoltarea în­tre­prinderilor mici și mijlocii care sprijină creș­terea durabilă și crearea de locuri de muncă, prin acordarea de granturi”, a de­clarat Laurențiu Nistor (foto), președintele Consiliu­lui Județean Hunedoara. (A. Năstase)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura