Actualitate

Peste 100 de elevi hunedoreni nu au fost repartizați în licee

Ieri s-au afișat rezultatele repartiției ele­vilor în licee. Astfel, în județul Hunedoara, au fost repartizați 1.959 de elevi (93,86 la sută) în învățământul liceal de stat. Asta, din totalul elevilor cu op­țiuni completate, adică 2.087. Un număr de 1.240 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 719 candidați la cea tehnologică.
În total, au fost completate 23.100 de opțiuni, adică o medie de 13,08 opţiuni/elev.
Au fost admiși în etape anterioare re­par­tizării computerizate: 216 de elevi la spe­cia­lizări vocaţionale, 11 elevi în învăţământul militar, 6 elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă și 14 elevi re­par­tizați pe locurile special alocate pentru elevii cu CES. Alți 624 de elevi și-au depus opțiuni pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional și dual.
Conform calendarului admiterii în învă­ță­mântul liceal de stat, în perioada 15-20 iulie 2022, candidații repartizați în prima etapă vor depune dosarele de înscriere la secre­tariatele liceelor în care au fost admiși. Un număr de 128 elevi nu au fost repartizați în prima etapă. A doua etapă de repartizare are loc în perioada 1-3 august 2022, alături de candidații care au fost repartizați com­pu­terizat în prima etapă de admitere, dar nu
și-au depus dosarele de înscriere în termen (15 – 20 iulie 2022). Tot atunci pot depune op­țiuni și candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea op­țiunilor în fișe se realizează la unitatea de în­vățământ conform procedurii mai sus men­ționate.
După prima etapă de admitere, au rămas disponibile 33 de locuri în învățământul liceal de stat, anunță cei de la Inspectoratul Școlar Județean.