Politica si administratie

Pentru PSD este important ca sistemul de pensii să fie bine gestionat

Termenul pentru cumpărarea vechi­mii în muncă necesară pentru pen­sio­nare va fi prelungit până la data de 31 decembrie 2024, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență elaborat de Ministerul Muncii.

Pentru cel mult 5 ani
Această măsură vine în sprijinul per­soa­nelor care au nevoie să-și com­ple­teze vechimea în muncă necesară pen­tru a ieși la pensie, dar le lipsește o anu­mită perioadă. Cumpărarea vechimii în muncă poate fi realizată pentru o pe­rioa­dă de cel mult 5 ani. Numărul celor care recurg la o astfel de oportunitate este mic, de regulă câteva mii de persoane pe an, și în nici un caz măsura nu poate fi con­siderată ca o modalitate de a aduce bani în plus la bugetul Casei Naționale de Pensii.
În prezent, termenul limită este de până la 31 august 2023. Potrivit OUG 168/2021, „plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023. În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de co­tizare se constituie corespunzător plății efectuate”. Acest termen va fi pre­lun­git până la data de 31 decembrie 2024.
Pentru trecut se pot cumpăra luni sau ani de vechime în muncă strict pentru perioadele în care persoana respectivă nu a muncit, dar nu mai mult de 5 ani. Această restricție este impusă pentru a asigura un echilibru între beneficiile adu­se de cumpărarea vechimii în muncă și sustenabilitatea sistemului de pensii.
Pentru viitor există posibilitatea de a cumpăra vechime în muncă în timp real, la fel, pentru maximum 5 ani. Dacă aveți nevoie să cumpărați o anumită perioadă de vechime, de exemplu: 4 ani, se va plăti lună de lună suma respectivă și anume 25 la sută din salariul minim brut, timp de 4 ani. Această abordare facilitează achi­ziționarea vechimii necesare într-un mod mai flexibil și, pe termen lung, oferă o alternativă practică și accesibilă pentru a completa vechimea necesară pentru pensie. Măsura prelungirii termenului de aplicare are drept consecință evitarea de la excluderea la sistemul de protecție so­ciala a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul minim de cotizare, și care, în lipsa îndeplinirii acestor condiții ar apela la sistemul de asistență socială fapt ce ar împovăra bugetul de stat.

Factori esențiali
Pe parcursul vieții active, majoritatea oa­menilor acumulează o vastă ex­periență profesională și de viață, con­tribuie la sistemul de pensii și plătesc taxe. Sistemul de pensii asigură un venit re­gulat pentru per­­soanele care se retrag din ac­ti­vi­tatea pro­fe­sio­nală și PSD do­reș­te ca acesta să fie bine structurat și echitabil. Alo­ca­rea co­­­rec­tă a re­sur­selor, gestio­na­rea sus­­­te­na­bilă a fon­­du­lui de pen­sii și a­dap­tarea sistemului la schim­bă­rile demografice și economice sunt factori esențiali de care trebuie să se țină cont pentru un sistem de pensii eficient și echitabil pentru toți cetățenii. Per­soa­nele în vârstă, părinții și bunicii noștri, au nevoie de o viață liniștită și si­gură, acces la servicii medicale și de în­grijire, dreptul la pensie, dreptul de a avea un sprijin și, mai ales, au nevoie de res­pect. Respectul față de persoanele în vârstă se reflectă prin asigurarea unui nivel de trai adecvat și prin manifestarea grijii și atenției față de nevoile și bu­nă­starea lor. Pentru PSD este important ca sistemul de pensii să fie bine gestionat și să răspundă nevoilor și provocărilor actuale și viitoare ale societății.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara