Pe noi ne păcălesc, dar vor reuși și cu UE?

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost aprobat, ieri, de Senat. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu 79 de voturi „pentru” și 37 „împotrivă”.

Cinci sporuri eliminate
Documentul va fi trimis forului deci­zio­nal, Camera Deputaților, apoi preșe­din­telui Klaus Iohannis la promulgare. Prin­tre amendamentele propuse de se­na­tori PNL şi PSD şi admise la comisii figu­rează eliminarea textului prin care ma­gistraţii din CSM beneficiau de pensie de serviciu după un singur mandat, apli­carea unui impozit de 15 la sută pentru partea de necontributivitate a pensiilor de serviciu, opţiunea pentru o singură pen­sie de serviciu, eliminarea a cinci spo­ruri din pensiile de serviciu ale mili­ta­rilor, indexarea pensiilor de serviciu cu rata medie anuală a inflaţiei. Proiectul de lege al Guvernului României vizează re­du­cerea cheltuielilor cu pensiile şi in­dem­nizaţiile de serviciu, jalon inclus în Planul Naţional de Redresare şi Rezil­ienţă (PNRR).

Scăderi de până la 81 la sută
Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, a declarat, ieri, la Senat, în cadrul dezbaterii refe­ri­toare la proiectul de lege privind pensiile speciale, că a făcut, împreună cu cei de la Casa de Pensii, o analiză asupra aces­tui proiect, pe baza datelor din sistemul Casei. Astfel, spune el, din datele obținute și analizate rezultă că proiectul aflat acum în Parlament duce la scăderi de până la 81 la sută ale pensiilor de serviciu, cunoscute ca „pensii speciale”. Totodată, el a vorbit și despre amen­da­mentele aduse proiectului, conform că­rora pensiile de serviciu nu se mai in­de­xează cu valoarea salariilor în plată ci cu inflaţia, pensiile mai mari decât salariul me­diu, pentru partea de necontri­bu­ti­vi­tate vor fi impozitate cu 15 la sută şi nu se mai pot cumula mai multe pensii de ser­viciu. (A. Năstase)