Comunitate

Paulina Popa sau eternitatea poeziei

Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a or­ganizat un eveniment cultural dedicat poetei Paulina Popa, cu prilejul împli­nirii a 70 de ani de viață.

Prietenie sinceră
„Născută pentru a ne aduce bucuria slovei bine ticluite, hărăzită cu talent literar, plină de dăruire față de tot ce înseamnă viață culturală, adevărat om de cultură, Paulina Popa a fost, este și, ne dorim din tot sufletul, să fie și de acum înainte un ferment viu al literaturii hunedorene pe care a slujit-o decenii la rând. Chiar dacă au trecut ani buni de la primele volume semnate Paulina Popa, tinerețea sufletului ei este mai vie ca oricând, talentul și inspirația ei ne aduc noi și noi volume. Toate acestea sunt daruri pe care Paulina Popa ni le oferă cu generozitate, cu căldura sufletului, cu prietenia ei sinceră. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru afirmarea cul­tu­rală a județului Hunedoara, îi mul­țu­mim pentru frumusețea poeziilor sale, pentru entuziasmul cu care participă la viața bibliotecii noastre, pentru impli­ca­rea ei în atâtea proiecte culturale cărora ne-am străduit să le dăm viață. De ani buni, biblioteca noastră este, putem spune, a doua casă a Paulinei Popa, o casă primitoare și plină de căldură, o casă care a avut mereu poarta deschisă pentru ea și pentru toți scriitorii hune­do­reni pe care îi apreciem, îi sprijinim și de a căror colaborare ne bucurăm”, a spus Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”.