Comunitate

Orașul Simeria va avea un Plan Urbanistic General

Recent, a demarat proiectul prin care orașul Simeria va avea un Plan Ur­banistic General (PUG), atât de im­por­tant pentru o localitate care vrea să se dezvolte.

Proces complex
„Prima și ultima variantă a acestui do­cument aprobat de Consiliul Local datea­ză din anul 1999. Acest document strategic, de bază, necesar dezvoltării orașului Simeria nu a mai fost actualizat. Orașul a rămas, practic, în urmă cu aproape 25 de ani, fără direcții și ori­zonturi noi de dezvoltare. Știind de ne­ce­sitatea elaborării unui nou PUG al UAT Simeria, document vital pentru dezvol­tarea comunității noastre, am inițiat și depus pe fonduri europene un proiect pe care l-am și câștigat și unde am sem­nat contractul de finanțare. Valoarea totală a proiectului este de aproape 1.500.000 de lei. Pe lângă elaborarea PUG-ului, un proces complex care ne­ce­sită mai mult de 2 ani până la obținerea tuturor avizelor necesare și acordul întregii comunități prin acțiuni de con­sul­tare și audiere publică, tot prin acest proiect finanțat din fonduri europene, avem alocată o sumă de peste 150.000 de euro pentru realizarea a 6 stații de încărcare auto pe curent electric ce vor fi amplasate pe teritoriul UAT Simeria”, a declarat Iulius Bedea, edilul șef al Simeriei.

Regulament
„Planul Urbanistic General (PUG) vi­zează dezvoltarea omogenă a princi­pa­lelor zone de interes public pentru o pe­rioadă mare de timp, este un proiect care face parte din programul de ame­na­jare a teritoriului și de dezvoltare a loca­li­tăților ce compun unitatea teri­to­rial-administrativă a Orașului Simeria. PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dez­voltare a teritoriului administrativ, Simeria și cele 6 sate aparținătoare. PUG cuprinde reglementări privind mo­dul de construier şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul ad­ministrativ al orașului și a satelor apar­ţină­toare.
Stabilește și delimitează zona de in­tra­vilan iar în interiorul acestuia stabi­lește zonele funcționale și construibile după anumite reguli urbanistice; sta­bi­leș­te modul de utilizare a terenurilor și con­dițiile de realizare a construcțiilor. Prin elaborarea noului PUG se vor ur­mări obiective privind dezvolta­rea/ex­tin­derea zonelor industriale ale loca­li­tăților de pe raza UAT Simeria, zonele re­zidențiale, zonele pentru parcuri/ agre­ment, extinderea rețelelor de străzi, planul zonelor verzi, dezvol­tarea armo­nioasă a acestora putând pune în valoare potențialul zonei în care se află orașul Simeria și satele aparținătoare.
Realizarea noului PUG reprezintă un pas înainte și pentru atragerea de po­tențiali investitori; o încredere a aces­tora pentru o dezvoltare a afacerilor în zona noastră; încrederea în dezvoltarea armonioasă a noilor zone rezidențiale”, a adăugat Iulius Bedea, primarul orașului Simeria. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura