Orăştioara de Sus: energie verde din bani europeni nerambursabili şi proiecte de anvergură

Magdalena Şerban

Veste foarte bună pentru comunitatea din Orăştioara de Sus, recent fiind aprobat dosarul de finanţare din fonduri de mediu pentru insta­larea unor sisteme de panouri fotovoltaice pen­tru gospodăriile izolate, neracordate la reţeaua de distribuţie de energie electrică. Totodată, primarul de aici a făcut calcule ca din bani euro­peni sau pe axe guvernamentale să acceseze programe investiţionale majore. Asta, în condiţiile în care cele aflate în im­plementare ori finalizate însumează milioane bune de euro.
„Am primit acordul de la Administraţia Fon­dului pentru Mediu pentru suma de 125.000 de lei destinată celor cinci sisteme fotovoltaice, mai exact nu mai mult de 25.000 de lei pentru fiecare în parte. Avem la nivel de comună câ­teva locuri în care sistemul de alimentare cu energie electrică nu a ajuns, aşa că am căutat să rezolvăm problema pentru ca oamenii să beneficieze de o astfel de utilitate.
Ce mai ne rămâne în perspectivă ţine de ali­mentarea cu gaze naturale a satelor Bucium, Orăştioara de Sus, Ludeştii de Jos, Costeşti şi Ocolişu Mic (prin asociere cu comuna Beriu), amenajarea cursurilor de apă pe văile din interiorul satelor componente, construirea unui teren de sport în satul Ocolişu Mic, în zona dintre căminul cultural şi şcoală, extinderea reţelei de iluminat public în Costeşti şi Gră­diştea de Munte, realizarea unui proiect comun de anvergură în asociere cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi Consiliul Judeţean Alba în ve­derea dezvoltării turismului prin construirea unui drum de legătură între obiectivele turistice din Munţii Orăştiei (cetăţile dacice) şi Munţii Sebeşului (Transalpina), amenajarea în zona turistică a satului Costeşti a unui complex te­matic istorico-etnografic, care să pună în valoa­re istoria şi tradiţiile zonei ce va incude o nouă scenă pentru evenimente, cu vestiar şi grup sanitar, un ansamblu de statui cu reprezentări istorice dacice, o zonă pentru gătit şi servitul turiştilor cu produse şi mâncăruri locale, o zonă dedicată comerţului de produse artizanale cu tematică istorică şi etnografică, un spaţiu de joacă pentru copii şi locuri pentru picnic. Toate cele enume­rate sunt obiective ce tre­buie materializate pentru a se continua procesul de dez­voltare şi modernizare lo­cală”, a apreciat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul comunei Orăştioara de Sus.
De departe unul dintre cele mai întrăzneţe proiecte ale acestuia urmăreşte digitalizarea serviciului public la nivel de primărie, implicând o serie de facilităţi pentru cetăţeni, cum ar fi depunerea documentelor online şi primirea soluţionării lor automat, semnalarea pro­ble­me­lor online 24/7, chiar şi de pe telefonul mobil, plata de impozite, taxe şi amenzi online pe site-ul instituţiei, eliberarea de adeverinţe din Regis­trul Agricol şi Certificate Fiscale, consultarea si­tuaţiei terenurilor, clădirilor, automo­bi­lelor de­clarate, a impozitelor, amenzilor şi a altor taxe etc. Foarte importantă este implementarea digi­talizării tu­rismului la nivelul comunei prin dez­voltarea unei hărţi cu obiective de interes turis­tic în afară de cetăţile dacice şi realizarea unei apli­caţii pentru telefon sau tabletă care să ghi­deze vizitatorii la materiale video de prezentare a şi să le ofere informaţii despre cum le pot vi­zita. ,, Facem tot ce e omeneşte posibil ca să câşti­găm cât mai multe proiecte pentru cetă­ţe­nii noştri. În fond, toate aceste investiţii sunt re­sim­ţite din plin de către comunitate”, a încheiat primarul.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare