O nouă sesiune pentru programul Rabla Local

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara anunţă deschiderea sesiunii de finanţare a Programului “Rabla Local”, prin care pot fi casate maşini mai vechi de 15 ani, fără obligaţia de a cumpăra una nouă, iar beneficiarii să primească 3.000 lei.
Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), unităţile administrativ-teri­to­riale sunt cele care pot depune cereri de fi­nan­ţare şi documentaţia aferentă prin in­ter­mediul aplicaţiei informatice, puse la dis­po­ziţie de AFM, în perioada 21 aprilie– 28 apri­lie 2023. Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Pro­gramului privind casarea autove­hi­cu­le­lor uzate. După încheierea contractelor de delegare între Administraţia Fondului pentru Mediu şi unităţile administrativ-teritoriale şi publicarea pe site-ul www.afm.ro, a listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de de­legare, AFM va publica anunţul de des­chi­dere a sesiunii de înscriere pentru soli­ci­tanţi- persoane fizice care au domiciliul în raza UAT din lista publicată, iar apoi va trans­mite solicitărille de finanţare către UAT, care va acorda stimulentul de casare. (A.N.)