O jucărie pentru fiecare

Acum opt ani, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a avut ini­ţia­tiva de a fi prezentă, în preajma zilei de 1 iu­nie, în colectivităţile de copii instituţio­na­lizaţi, copii care trăiesc în centrele de pla­sa­ment din judeţul Hunedoara.

În reţeaua de case familiale
Am pus la punct proiectul pe care l-am nu­mit „O jucărie pentru fiecare”, proiect care do­reşte în primul rând să aducă bucurie în inimile copiilor lipsiţi de căldura mediului fa­milial, copii fără părinţi sau aflaţi departe de ei. Grupul-ţintă, cum este şi firesc, este for­mat din copiii care trăiesc în Reţeaua de case familiale Orăştie, Reţeaua de case fa­miliale pentru copii cu dizabilităţi Hune­doa­ra, Re­ţea­ua de case fa­miliale pentru copii cu diza­bi­lităţi Vulcan, Apar­tament familial Vulcan, Casa familială pentru copii cu dizabilităţi Hu­nedoara, Centrul spe­cia­lizat pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara, Cen­trul Maternal Hu­nedoara, Centrul de tip familial pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului” Săuleşti. Pentru toţi aceşti copii am iniţiat o amplă cam­panie de popularizare şi de sensibilizare a opiniei publice, adresându-ne direct cu ru­gămintea ca oricine doreşte să aducă la bi­blio­tecă o jucărie, nouă sau veche, jucărie des­tinată acestor copii. Am pornit de la ideea că, oricât de bune ar fi condiţiile ma­teriale în care trăiesc, aceşti copii au nevoie, pe lângă hrană, îmbrăcăminte, cazare, şi de un strop de bucurie, de un gest cald din partea noas­tră, a tuturor.
Am făcut campania de popularizare pe toa­te canalele mass-media, prin afişe lipite în oraş, prin mediul virtual, prin comunicarea di­rectă cu persoanele cunoscute.
Apelul nostru a avut un ecou impresionant şi, în foarte scurtă vreme, biblioteca a devenit depozitara unui imens număr de jucării: pă­puşi, maşinuţe, animale de pluş, jocuri, mingi etc. Toate aceste jucării au fost dovada lim­pe­de a faptului că oameni minunaţi, de toate vârstele, de toate preocupările, au răspuns cu generozitate apelului nostru şi au dorit din tot sufletul să aducă bucurie copiilor, de ziua lor. Am înţeles, astfel, că niciun copil institu­ţio­na­lizat nu este uitat, că ei toţi sunt copiii noştri de care trebuie să ne pese, cărora trebuie să le facem bucurii.
Cu aceste gânduri, am pornit, plini de entu­ziasm şi de afecţiune, într-o veritabilă cara­vană a jucăriilor către copiii aflaţi în centrele de plasament mai sus amintite.
Munca noastră a fost răsplătită din plin prin recunoştinţa şi bucuria pe care le-am citit în privirile micilor noştri prieteni, în zâmbetele şi îm­brăţişările de care am avut parte în fiecare instituţie de ocrotire a copilului unde a poposit caravana noastră. „O jucărie pentru fiecare” s-a dovedit a fi un proiect viu, de suflet, pe care noi l-am iniţiat şi pe care îl desfăşurăm an de an din toată inima, cu mult drag, pentru copiii care n-au avut şansa de a creşte într-o familie. Aceşti copii trebuie să simtă, şi cu siguranţă simt asta, că nu sunt abandonaţi, că deşi nu au părinţii lângă ei, nu sunt singuri şi sunt înconjuraţi de afecţiune.
Le mulţumim celor care au adus jucării de la copiii, de la nepoţii lor, sau le-au cumpărat spe­cial pentru această acţiune, numărul acestor oa­­meni generoşi este tot mai mare de la un an la altul şi acest lucru nu poate decât să ne bucure.

Ioan Sebastian Bara, manager

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.