Actualitate

O grupare de contrabandiști ar fi adus în țară 1.500 de tone de deșeuri. DIICOT: Camioanele ajungeau la graniță noaptea și în weekend

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Orga­ni­zată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au fost duse aproximativ 40 per­soane, în vederea audierii.

Brokerii de deșeuri
Gruparea s-a constituit în 2021, în zona de vest a ţării. Membrii grupării ar fi profitat și de faptul că în România prețul de procesare şi reciclare a deşeurilor (80 lei/tonă), este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, urmărind astfel să obțină în mod facil câștiguri finan­ciare importante, arată DIICOT. Pe pri­mul palier al grupului erau inter­me­diarii sau brokerii de deșeuri, care s-ar fi ocupat de importuri de deșeuri, disi­mu­late ca făcând parte din categoria celor care pot fi supuse reciclării/valorificării. Im­porturile s-ar fi făcut prin intermediul unor firme din mai multe țări europene, care ar fi falsificat documentele însoți­toa­re, în care s-au făcut mențiuni ne­re­ale, în sensul că materialele transpor­tate fac parte din categoria celor care pot fi supuse recuperării/reciclării. Cel de-al doilea palier al grupului infrac­țio­nal ar fi fost reprezentat de transpor­ta­tori români, care mergeau la sediile sau punctele de lucru ale firmelor comu­ni­tare, de regulă în Italia, unde încărcau de­şeurile. Pentru a reduce cheltuielile cu procesarea deșeurilor, cei mai mulți operatori comunitari ar fi colectat ne­di­ferențiat (pe categorii) deșeurile și în­cărcau mijloacele de transport ale transportatorilor români cu deșeuri care nu puteau face obiectul recuperă­rii/re­ciclării sau cu deșeuri municipale, fapt interzis de normele europene, precum şi de legislaţia naţională. Astfel, igno­rând cu bună știință preverile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, transportatorii români ar fi încărcat, trans­portat și introdus în țară deșeuri care nu puteau face obiectul reciclării, spun anchetatorii.

Materie primă
Pentru a reduce riscul de a fi des­co­periți de organele de control, trans­por­ta­torii aduceau deșeurile în țară numai la final de săptămână și de regulă noap­tea, încercat să profite de oboseala acumulată de cei care fac controalele și de faptul că atunci funcționarii de mediu lipsesc din punctele de trecere a fron­tierei. Pe cel de-al treilea palier al gru­pării, s-ar fi aflat administratorii și so­cie­tățile care au ca obiect de activitate va­lorificarea/reciclarea deșeurilor. Mem­brii grupului infracțional organizat ar fi acționat pentru a ascunde trasabilitatea deșeurilor, prin atestarea nereală în documentul informativ însoțitor pentru transporturile de deșeuri, a instalației de reciclare/recuperare și a operațiunii de recuperare la care urma să fie supus de­șeul. În unele situații, deși încărcătura era formată din deșeuri, transportatorii, cu sprijinul intermediarilor, scriau în do­cu­mentele însoțitoare că transportă materie primă, astfel că se prezentau la intrarea în țară în punctele de trecere a frontierei în care nu activau funcționarii de mediu. Au fost depistate 57 de astfel de transporturi, însumând peste 1.500 de tone de deșeuri.