ComunitatePolitica si administratie

O creșă modernă, dezvoltată din fonduri europene, a fost inaugurată la Orăștie

Magdalena Șerban

Ieri, municipalitatea din Orăștie a inau­gurat noua creșă de pe strada Luminii, nr. 10, obiectiv realizat din fonduri europene nerambursabile, mai exact fiind construită și dotată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Va funcționa cu pro­gram prelungit (până la ora 18:00), activitățile specifice desfășurându-se în 3 grupe dimensionate pentru 9 locuri fiecare, iar cele comune, în spa­țiul multifuncțional.

De astăzi, vin prichindeii
În prezența autorităților publice lo­cale – Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, viceprimarul Ovidiu Cristian Hendrea, Rodica Agoston – di­rector și reprezentanta Ins­pectoratului Școlar Județean Hunedoara, locația a primit binecuvântarea creștină, un sobor de preoți oficiind o slujbă re­li­gi­oasă. „În cadrul proiectului, s-au rea­lizat 3 săli de grupă (cu zone de dor­mit/ dormitoare), vestiar, cabinet me­dical, izolator, spațiu multifunc­țio­nal, bu­că­tărie, depozit alimente, birou admi­nistrație, grupuri sanitare copii, vestiare personal cu duș și grup sanitar, loc depozitare materiale curățenie, spă­lătorie, uscătorie și depozite afe­ren­te, dar și spații pentru circulație și spații tehnice și depozitare. E dată în circuit începând de mâine (n.r-astăzi), iar 27 de copilași vor putea socializa, învăța și se vor putea juca într-un cadru modern, ame­najat conform cerințelor și nor­mativelor în domeniu și nu în ul­timul rând vor fi îndrumați de personal cali­ficat. Pentru părinți este un real ajutor, știindu-i pe mâini sigure. Cred că atât creșa cât și grădinița reprezintă etape importante în dezvoltarea unui copil. Așa cum școala are un rol bine definit, această perioadă a primilor pași făcuți în lumea preșcolară constituie o pâr­ghie către pregătirea adultului de mâi­ne. Mă bucur că am reușit să du­cem la bun sfârșit un program inves­ti­țio­nal menit să vină în întâmpinarea ne­voilor comunității. Mai sunt multe altele pe care le implementăm, fie pe axe euro­pene, fie din bugetul loca sau din fonduri de la UE, dar despre ele vom vorbi la timpul oportun. Urez succes în activitate cadrelor didactice, iar co­pilașii sper să aibă mereu zâmbetul pe buze”, a transmis primarul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan (foto), unul dintre cei mai activi edili hunedoreni în susținerea sistemului educațional. Amintim că recent, a fost efectuată re­cep­ția pentru proiectul „Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Luncii, Mu­nicipiul Orăștie”, care după faza de autorizare va fi predată în administrare Grădiniței ,,Căsuța cu povești” Orăștie. Capacitatea acesteia este de 30 de locuri, iar lucrările s-au materializat în baza unei finanțări europene. De ase­menea, unitățile de învățământ pre­șco­lar și școlar din Orăștie beneficiază de dotări și echi­pamente din fon­duri ne­rambursabile obți­nute prin Planul Na­țio­nal de Re­dre­sare și Re­ziliență (PNRR), mai exact 8,4 mili­oa­ne de lei, în urma câș­tigării unui pro­iect.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura