Sport

NATAŢIE. Nandy a confirmat! Un nou record personal

Campionatul European de înot pentru juniori de la Belgrad s-a încheiat, delegația României reu­șind să cucerească șase medalii.
Hunedoreanul Nagy Nandor (foto) şi-a confir­mat valoarea la această competiție, califi­cân­du-se în finala probei de 400 m cu un timp foarte valoros – 3.56.10, după ce a întrecut în ca­lificări sportivi mult mai valoroși. L-a bătut pe turcul Tunceli, care a câștigat proba de 1.500 liber și are înregistrat baremul de cali­fi­care pentru Olimpiada din 2024. Nandor Nagy (Nandy) a înregistrat un record personal şi la 800 m. În finala de duminică hunedoreanul a încheiat cei 400 m din proba de li­ber masculin pe locul 8, cu timpul de 3:57.33 min. Prof. Anca Băjan, care îl pre­gă­tește de tânărul sportiv hunedorean, a declarat: „Aşa cum spuneam, este un spor­tiv cu reale calităţi pentru înalta perfor­manţă, calităţi native, este conştiin­cios, te­nace, muncitor şi ascultător! Bravo, Nandy! Felicitări pentru această performanţă!”.