Comunitate

Moment istoric pentru comuna Dobra: S-a semnat contractul pentru rețeaua de gaz metan

Magdalena Șerban

Cu siguranță primarul din Dobra, Ovidiu Pădurean (foto), va rămâne în istoria administrației publice locale ca edilul care a realizat cea mai mare investiție pentru oamenii de aici, însă și ca cel care a adus gazul în comună. Recent, visul unei utilități moderne a devenit realitate, semnându-se contrac­tul de finanțare pentru acest obiectiv.

Se scrie viitorul
Prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infra­struc­tură Mare (AM POIM) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene trei comune hunedorene, mai exact Crișcior, Ilia și Dobra au depus, în aso­ciere, un proiect cu o valoare colo­sală (131830203 milioane lei) ce în urma evaluării a fost inclus pe lista de finanțare în vederea dezvoltării de retele inteligente de distribuţie a ga­zelor naturale. S-a obținut un punctaj major, deci împlinirea e la cote maxime. „Recent, am semnat contractul de finan­țare, urmând să se parcurgă cele­lalte etape, adică licitație, proiectare și execuție. Sperăm ca totul să decurgă foarte bine și într-un timp cât mai scurt. Suntem nevoiți să ținem cont și să res­pectăm termenele legale, deci oricât de nerăbdători suntem, nu e după cum vrem, ci după cum prevăd normativele în domeniu. Atât noi cât și cei din Crișcior și Ilia avem blocuri în aria administrativ-teritorială, iar poate că acest aspect ne-a ajutat în cântărirea costurilor și a încadrării în standardul de cost, iar în final în validarea ca și câș­tigători. Una e să fie vorba de câte o casă aflată la distanță față de urmă­toarea și alta e ca imobilele să fie po­ziționate în imediata apropiere. Sunt vizate toate satele aparținătoare și nefiind așezați sus, în cătune și greu accesibili, ne putem numi norocoși. Gazul va fi tras de la Deva (și în cazul nostru și în cazul comunei Ilia), iar pentru Crișcior va fi tras din conducta de la Brad. Am estimat, pentru comuna noas­tră, undeva la 1.500 de beneficiari (gos­podării). Nu doar că va constitui o alter­nativă la lemnul de foc ce se scumpește pe zi ce trece, ci va fi o soluție de viitor. Ne vom chinui puțin financiar, e drept, efortul implicând aproa­pe cinci pro­cen­te ca și copar­ti­cipare bugetară. Dar pen­tru a face ceva durabil și care să deser­vească generații întregi de acum încolo, e nevoie de sacrificiu. De asta nu vom organiza nici Zilele Comunei, pe același considerent de a strânge cureaua. Uniți în toate, la bine și la greu. Oricum, bu­curia noastră e imensă, deoarece, fără falsă mo­des­tie, nu cred că vom mai avea parte de un proiect de o asemenea anvergură“, a afirmat Ovidiu Pădurean, primarul din Dobra.

Doar patru proiecte
De altfel, acesta s-a pregătit din timp și a știut că va face tot ce se poate și va bate pe la orice ușă e ne­­cesar astfel în­cât co­­mu­nitatea să se alinieze con­dițiilor mo­der­ne de trai ce in­clud, printre al­tele, și o sursă comodă și ra­pidă de în­căl­zire. Inițial a solicitat avizul de principiu de la Transgaz SA pentru acor­­darea accesului la sistemul na­ţional de transport al gazelor naturale, iar după ce l-a primit, a și trecut la efectuarea mă­surătorilor în teren şi întocmirea stu­diului de fezabilitate. După, a venit șan­sa ca prin POIM să-și încerce norocul, iar pentru a merge la sigur în ce privește obținerea eligibi­lității, a intrat în aso­ciere cu cele două comune. Amintim că apelul (două se­siuni) a fost în valoare de 235 milioane de euro, iar din județul Hunedoara au fost declarate câști­gătoare doar patru proiecte, la nivel central fiind selectate pentru finanțare, în limita alocării disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj (între 70,75 și 72,25 puncte). În urma celei dintâi sesiuni a apelului au fost validate ca eligibile 10 proiecte în 18 localități, iar în cea de-a doua au fost 15 proiecte din 45 de localități. Deci foarte puține, în com­parație cu nevoile populației.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.