MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

14 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Prin O.U.G. nr. 79, publicată în M.O. nr. 885/10 noiembrie 2017, au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste modificări care vor intra în vigoare începând cu 1.01.2018.

1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
Sistemul de impunere a microîntreprinderilor se modifică, în sensul că IMM-urile care realizează venituri între 500.000 euro şi 1.000.000 euro şi care în prezent plătesc impozit pe profit de 16%, vor datora un impozit de 1% pe veniturile realizate. De asemenea, se elimină condiţia privind realizarea de venituri din consultanţă şi management. În prezent, firmele care obţin venituri din consultanţă şi management pot plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă aceste venituri nu depăşesc 20% din veniturile totale.
1. Totodată, prin această ordonanţă se transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaţionale, prin:
– limitarea deductibilităţii dobânzilor;
– introducerea impozitării la ieşire – previne erodarea bazei impozabile în cazul unui transfer de active în afara României;
– consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autorităţilor române să refuze contribuabililor beneficiile fiscale obţinute din aranjamente abuzive;
– introducerea normelor privind societăţile străine controlate (SSC) ce au ca scop împiedicarea evitării plăţii impozitelor prin devierea veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.
1. Contribuţiile sociale obligatorii
2. Modificările vizează atât reducerea cotelor cumulate ale contribuţiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cât şi reducerea numărului contribuţiilor sociale de la 9 (angajat şi angajator), la 3, după cum urmează:
– contribuţia de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat;
– contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru salariat;
– contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.
Sarcina fiscală a obligaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator va fi transferată la angajat, în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel:
– CAS şi CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de către angajaţi, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru care CAS şi CASS datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ;
– se stabileşte o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă definite potrivit legii;
– contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

b) Se modifică, de asemenea şi modul de stabilire a CAS şi a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente. De exemplu: consultanţi, experţi contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocaţi (numai CASS), notari (numai CASS) sau alte categorii de venituri. Mai exact, acestea nu mai datorează contribuţiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de calcul va fi venitul ales, care, în cazul CAS trebuie să fie cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe ţară.
Fac excepţie de la plata CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale numai pentru veniturile realizate din activităţi pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste sisteme (ex: avocaţii, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru veniturile de natură salarială realizate în domeniile respective (ex. avocaţii salarizaţi etc.). În prezent, excepţia se aplică pentru orice venit din salariu şi asimilat salariilor, inclusiv persoanelor fizice care au şi calitatea de pensionari al unui sistem propriu de asigurări sociale.
c) Se modifică, de asemenea, modalitatea de asigurare în sistemul public de sănătate a persoanelor care au calitatea de pensionari, şomeri, persoane aflate în concedii pentru creşterea copiilor, persoane care obţin ajutoare sociale şi alte categorii de persoane aflate sub protecţia sau în custodia statului. Aceste persoane vor fi asigurate în sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, dacă nu realizează venituri pentru care datorează CASS.
d) Se introduce „Contribuţia asiguratorie pentru muncă“, în cotă de 2,25%, datorată de angajatori, destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi asigurării necesarului pentru plata prestaţiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariaţii, respectiv indemnizaţiile pentru şomaj, indemnizaţiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
e) În domeniul impozitului pe venit, cota de impozitare scade de la 16% la 10% pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii (mai puţin veniturile din dividende, pentru care se menţine cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii şi din alte surse.
f) O altă modificare adusă Codului fiscal vizează majorarea nivelului venitului lunar brut în funcţie de care se acordă deducerea personală, după cum urmează:
– de la 1.500 lei (în prezent) la 1.950 lei – limita până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere;
– de la 3.000 lei (în prezent) la 3.600 lei – limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv. Pentru salariaţii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.

Rubrică susţinută de TVG Tax Audit srl Deva
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

Protected by Webpro.ro
Citește articolul precedent:
Kosoni dacici, cavaleri ai Cetăţii Deva şi hărţi QR, la Târgul de Turism al României

Replici ale kosonilor dacici, cavaleri ai Gărzii Cetăţii Deva şi hărţi în care principalele obiective turistice sunt prezentate cu ajutorul...

La Răchitova, pregătirile pentru iarnă sunt aproape gata

Primarul din Răchitova, Liviu Simedroni (foto), speră ca iarna ce se apropie să fie una domoală, pregătirile fiind făcute din...

Crişcior: taxe locale nemajorate în 2018

Reducerea cotei de impozitare a venitului şi numărul în creştere a firmelor care sunt executate silit sau îşi cer insolvenţa,...

Închide