Ministrul Eduard Novak nu mai vrea direcţiile de sport

Ministerul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak (foto) a anunţat că a lansat în dez­ba­tere publică proiectul Legii descentralizării care prevede trecerea instituţiilor aflate în subordinea sa către autorităţile locale.

Transferă şi Know-how-ul
„Proiectul legii descentralizării prevede trans­ferul competenţelor exercitate în pre­zent de casele de cultură ale studenţilor, di­recţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Di­recţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti către structuri cu personalitate juridică din subordinea consiliilor judeţene, res­pectiv a Consiliului General al Mu­ni­ci­piului Bucureşti. Instituţiile precizate mai sus, în prezent subordonate Ministerului Ti­ne­retului şi Sportului, vor funcţiona ca instituţii publice în subordinea autorităţilor lo­cale menţionate şi vor crea şi aplica poli­tici publice în domeniile tineret şi sport. Fi­nan­ţarea lor se va face de la bugetele locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale res­pective, dar şi prin venituri proprii”, se arată în comunicatul Ministerului Tinere­tu­lui şi Sportului.
Descentralizarea acestor competenţe şi aducerea deciziei mai aproape de cei care cu­nosc nemijlocit specificul şi nevoile comunităţii va oferi un cadru mai eficient, mai flexibil, care va răspunde mai bine aces­tor nevoi, pentru realizarea de programe şi proiecte de impact. În plus, finanţarea investiţiilor în infrastructura specifică celor două domenii s-ar face mult mai uşor, in­clusiv prin folosirea fondurilor europene, ceea ce va determina, pe termen lung, creş­te­rea calităţii obiectivelor de infrastructură.
„Transferul competenţelor va fi dublat şi de un transfer de experienţă (know-how), de patrimoniu şi de personal dinspre Ministerul Tineretului şi Sportului către autorităţile administraţiei publice locale, astfel încât acestea să poată exercita eficient noile com­petenţe, fără sincope. În acelaşi timp se va asigura o protecţie rezonabilă per­so­na­lului contractual şi funcţionarilor publici care deservesc în prezent aceste domenii. Astfel, salariaţilor preluaţi în cadrul struc­turilor nou înfiinţate nu le va putea fi des­fiinţat postul şi nici nu vor putea fi eliberaţi din funcţie pe motive neimputabile lor pentru o perioadă de 4 ani de la preluare”, precizează sursa citată.
Tineretului şi Sportului va păstra o per­ma­nentă legătură cu structurile nou consti­tuite, fiind cel care va elabora în continuare strategiile naţionale în domeniul tineretului şi sportului. Ministerului îi va reveni obli­ga­ţia de a asigura reglementarea, coord­o­na­rea metodologică, controlul şi monitorizarea în domeniile specifice de activitate, în sco­pul aplicării unitare a politicilor şi a stra­tegiilor naţionale şi comunitare, precum şi a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le vor reveni pe mai departe direcţiilor ju­deţene, potrivit legii.
Descentralizarea este una dintre priori­tă­ţile programului de guvernare pentru pe­ri­oada 2020-2024 la nivelul Ministerului Tine­re­tului şi Sportului

One thought on “Ministrul Eduard Novak nu mai vrea direcţiile de sport

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.