ActualitatePolitica si administratie

Ministrul Agriculturii, la Deva: România are la dispoziţie 1,5 miliarde de euro pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare

Adriana Năstase

Ieri, la Deva, s-a desfășurat Conferința Re­gională „Caravana Cunoașterii” – Planul Na­țional Strategic 2023 – 2027. La întâlnirea organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și condusă de ministrul de resort, Petre Daea, au luat parte peste 300 de persoane: autorități locale, fermieri, con­sultanți și membri ai asociațiilor agri­cole. Cu acest prilej, ministrul Petre Daea a prezentat oportunitățile privind sprijinul financiar de care fermierii din diferite sectoare agricole pot beneficia în perioada 2023-2027.

 

500 de milioane de euro

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, prezent la eveniment, a apre­ciat organizarea conferinței regionale la Deva și i-a felicitat pe reprezentanții Minis­terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care au lucrat la elaborarea Planului Național Stra­tegic 2023-2027. Datorită eforturilor depuse de specialiștii din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România are șansa de a transforma agricultura românească într-una realmente competitivă, pentru că potențialul țării este imens, iar banii care vor veni prin PNS – 15,8 miliarde de euro – sunt un sprijin va­lo­ros. Ministrul Petre Daea a fost felicitat pen­tru perseverența sa în atragerea de fon­duri privind modernizarea și reabilitarea sistemelor de irigații din țară. Nu mai puțin de 500 de milioane de euro vor fi alocate aces­tui sector vital pentru protejarea culturilor și asigurarea producțiilor agricole viitoare.
„Agricultura românească are nevoie de in­vestiții în tehnologie și producție, în moder­ni­zarea infrastructurii rurale, în transport și des­facere. Județul Hunedoara se înscrie, la rân­dul său, în acest trend al modernizării agri­culturii și al creșterii potențialului agricol. Creșterea animalelor (în special a ovinelor și bovinelor), cultivarea cerealelor, producția de lactate și produse procesate din carne în fer­me care au devenit investiții de succes, până la cultivarea fructelor de pădure în zonele mon­tane, ne asigură că, și pe viitor, agri­cul­tura din județul Hunedoara va avea un cuvânt important de spus. Ne încurajează și faptul că județul nostru se clasează pe locul al doilea la nivel național ca număr de proiecte depuse și aprobate destinate fermierilor din zona mon­tană cu o valoare de 2,6 milioane de euro”, a declarat președintele Laurențiu Nistor în cadrul întâlnirii.
Președintele Consiliului Județean Hunedoara și-a exprimat și speranță că fermierii din ju­dețul Hunedoara se vor arăta interesați în depunerea de proiecte și atragerea de fon­duri pentru dezvoltarea acestui sector care asigură hrana de zi cu zi a oamenilor, pentru că România are nevoie de o agricultură fă­cută de oameni pentru oameni!

Pun în mișcare investițiile

Ministrul Petre Daea a arătat că, pentru viitor, trebuie luate în calcul situaţiile deo­se­bite din punct de vedere climatic, motiv pe­n­tru care sunt necesare investiţii în sistemele de irigaţii, perdele de protecţie sau comba­te­rea grindinei.
„Tocmai de aceea punem în mişcare sis­temul de irigaţie. Tocmai din acest punct de vedere punem în mişcare investiţiile în com­ba­terea grindinei şi stimulare precipitaţii. Toc­mai din acest motiv punem în mişcare investiţiile în perdelele de protecţie şi nu în ultimul rând, ne-am gândit – şi aceasta este tema zilei şi tema de perspectivă a cercetării – să găsim soiuri care se pretează la condiţiile climatice mai vitrege, cu alte cuvinte mai rezis­tente la secetă”, a conchis ministrul Agriculturii.
Planul Naţional Strategic 2023-2027 pen­tru dezvoltarea agriculturii va pune la dis­po­ziţia acestui sector economic o sumă de 15,8 miliarde de euro, ministrul Daea subliniind că banii trebuie să ajungă, în totalitate, la fer­mierii români, fără să fie afectaţi de corecţii financiare.