ComunitatePolitica si administratie

Mărtinești: Se pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire/suplimentul de energie

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Mărtinești anunță cetățenii care doresc să pri­mească ajutoare pentru încălzire în perioada sezonului rece, în baza legii consumatorului vulnerabil, că pot de­pune cereri la sediul administrativ. Sprijinul se acordă într-un anumit cuantum din factura lunară, în funcţie de veniturile solicitantului. În plus, va fi atribuită o sumă fixă, sub forma unui supliment de energie.

Iarna implică mai multe cheltuieli
„La sediul Primăriei Comunei Mărtinești se găsesc cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2022- martie 2023 și a suplimentului pentru energie, însoțite de detaliile privind condițiile de eligibilitate. Intervalul orar de distribuire a cererilor și ulterior preluarea acestora este de luni până vineri, între 08:30 și 15.30. Cererile se depun până la data de 20 a fiecărei luni pentru a putea fi luaţi în evidenţă cu luna respectivă. Pentru a beneficia de ajutorul pentru încalzirea lo­cuinței / suplimentul de energie în­ce­pând cu noiembrie 2022, cererile se de­pun până la data 20.11.2022. Cererile de­puse după termenul menţionat vor fi luate în evidenţă începând cu luna imediat următoare. Pentru mai multe infor­mații, vă rugăm să vă adresați Departamentului de Asistență Socială din cadrul primăriei, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0254.246.310″, a anunțat primarul din Mărtinești, Adinel Botescu (foto). Conform criteriilor în vigoare, pentru a putea beneficia de ajutoare, cei care le solicită trebuie să aibă venituri maxime de 1.386 lei/mem­bru de familie (în cazul familiilor) şi de 2.053 lei (în cazul persoanelor singure). De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, benefi­ci­a­ză lunar, inclusiv în perioada sezo­nu­lui rece, de un supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de fur­ni­zare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru con­sumul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul supli­men­tului este de 70 lei/lună. Cu excepţia ajutorului pentru energie termică, în cazul căruia compensarea se calculea­ză în funcţie de consum, valorile ma­xime ale celorlalte ajutoare care pot fi acordate sunt: 250 lei (gaze naturale), 500 lei (energie electrică) şi 320 lei (alte surse de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri). Legat de cuantumul unui ajutor de încălzire, el se acordă în proporție de 100 la sută din valoarea de referință, dar nu mai mult decât con­su­mul facturat, dacă venitul mediu net lu­nar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură; în pro­por­ție de 90%, pentru un venit lunar net cu­prins între 200,1 și 320 lei; în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei; în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei; în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei; în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei; în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei; în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei; în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei; în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.