Comunitate

Luncoiu de Jos: Fondul de rezervă, o mică resursă de susținere

Magdalena Șerban

Și la Luncoiu de Jos, suma primită din fondul de rezervă e de folos, însă nici pe departe suficientă. S-au cerut 2.800.000 de lei, însă s-au primit doar 200.000 de lei. Cu toate acestea, edilul locului spune că sunt foarte buni, în condițiile în care tre­buie să asigure o parte din necesarul de funcționare și o cotă la capitolul social.

 

Caută formula cea mai bună

„La fel ca toți colegii, avem nevoie de susținere pentru buna funcțio­nare. Am luat în calcul diverse ca­pitole bugetare, mai cu seamă inves­tițiile unde există cheltuieli neeligibile și cofinanțări, dar deocamdată o să vedem cum vom gestiona totul. Orice ban e de bun augur și încercăm să-l direcționăm acolo unde e maximă prioritate. E de înțeles, sunt foarte multe administrații publice la nivel central, fiecare cu neajunsurile și greutățile ei, iar suma totală trebuia împărțită astfel încât Guvernul să dea o mână de ajutor, tuturor. Nu suntem absurzi. Când ai multe proiecte investiționale câștigate din fonduri europene ori pe axe guvernamentale, și eforturile proprii sunt mai mari. Așa că finanțele noastre sunt di­ficil de drămuit pentru ono­ra­rea obligațiilor care sunt di­verse și stufoase, iar în foarte multe cazuri devin problema noastră majoră pe care trebuie să o soluționăm la timp. Dar punând în balanță faptul că atra­gem sute de mii și chiar milioane de euro prin pro­gra­mele accesate, orice efort local poate fi in­ter­pre­tat minuscul”, a ară­tat Călin Dud (foto), primarul din
Luncoiu de Jos. Reamintim că în pro­iectele de hotărâre care au fost tri­mise către Executiv au existat solicitări pentru sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă finanțarea din bu­getele proprii pentru anumite cate­go­rii de cheltuieli importante, cum ar fi cele de funcționare (salarii, iluminat public, salubritate, etc), dar și chel­tuieli precum sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital și cheltuieli neprevăzute. Astfel, Guver­nul a alocat 726.600 mii de lei, din fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de UAT-uri. Sumele au primit undă verde la cererea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, iar cheltuielile care necesită aco­pe­rire trebuie să fie efectuate până la sfârșitul anului 2022.