Comunitate

Luncoiu de Jos: Facturi mai mici pentru iluminatul public, printr-un sistem modern implementat din fonduri de mediu

Magdalena Șerban

Din fonduri de mediu, conducerea comunei Luncoiu de Jos va înlocui vechile lămpi stradale cu unele noi, moderne, pe bază de led, scopul fiind reducerea chel­tu­ielilor cu iluminatul public, dar și implementarea unui sis­tem inteligent de gestionare.

Vor alte două investiții
„Așteptăm semnarea con­tractului, fiind no­ti­ficați că cererea de fi­nan­țare este eli­gibilă. Valoare de­mersului este de un milion de lei și semnifică schim­ba­rea lăm­pilor stra­dale, în regim de tele­gestiune plus trei puncte de aprindere. O astfel de lampă este una de ultimă ge­­nerație, încor­po­rând un senzor special care permite atât detectarea mișcării de la o anumită distanță presetată, deci au­tomat declanșează iluminarea la ca­pa­ci­tate maximă, cât și con­­trolul printr-un sistem spe­cial. În rest, lampa stă în stand-by, adică funcționează la o in­ten­sitate foarte redusă, consumul fiind foarte mic. Reducerea fac­turii aferente iluminatului stra­dal va scădea cu pes­te 50 la sută, din estimativul nos­tru. Noi am mai materializat un proiect ase­mă­nător, în baza că­ruia am mon­tat, prin în­lo­cu­ire, încă 396 de lămpi, iar programul s-a con­cretizat cu bani europeni câștigați datorită unui proiect accesat prin Pla­nul Na­țional de Redresare și Rezi­liență (PNRR). Scumpindu-se foarte mult ener­­gia electrică, trebuie să ne adap­tăm și să reducem pe cât putem. Solu­ția idea­lă e aceasta. Și la o simplă casă se simte factura lunară în buzunarul celor care o locuiesc, dar la valorile generate de cosum, în masă, bugetul ce trebuie alo­cat e foarte mare. Iar cum prețurile și ta­rifele nu scad, suntem pregătiți”, a pre­cizat primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud (foto). Edilul a mai spus că vizează să depună tot prin Administrația Fondului pentru Mediu cereri de finanțare pentru reabilitarea sediului administrativ, res­pec­tiv a școlii din Podele, ambele obiec­ti­ve având nevoie de lucrări consistente pentru a li se asigura eficiența ener­ge­tică. „De la acoperiș ce trebuie înlocuit, până la izolare termică, schimbare tâmplărie și soba cu centrală termică pe lemne, cam totul trebuie pus în practică. Mai vreau să anunț cetățenii că am reu­șit, cu sprijinul celor de la Apele Române, să decolmatăm pârâul Guji ce se întinde de la intrarea spre primărie și până în ca­pătul satului Stejărel. Plus am de­col­matat o porțiune din Valea Luncoiului și am decolmatat și aranjat Valea Lungă. Doresc să le mulțumesc celor de la Apele Române care au intervenit cu utilajul. Dacă nu se făcea asta, puteam păți la fel ca anii trecuți. Atunci când a plo­uat tare, apa a ieșit prin Luncoiu și a măturat gospodăriile oa­menilor. Ne-a stricat și terenul de sport cu gazon sin­tetic, trans­for­mân­du-l în mâl im­po­sibil de înlăturat în totalitate. Tre­buie scos tot ga­zonul și înlocuit, efectiv”, a adăugat edilul local.