Lucrările din bani europeni continuă la spitalul din Hunedoara

Magdalena Şerban

În baza unei finanţări europene neram­bur­sabile câştigată de conducerea admi­nis­traţiei publice locale, Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din municipiul Hu­ne­doara beneficiază de un proiect de efi­cientizare energetică menit să reducă con­siderabil costurile la utilităţi şi să facă eco­nomie la bugetul lunar al unităţii sa­nitare.
În cuantum de peste 23 de milioane de lei, programul investiţional aflat pe rol vi­zează reabilitarea şi modernizarea din punct de vedere al eficientizării energetice a clădirii instituţiei medicale. Termenul de finalizare este martie 2022, iar demersul im­plică un amplu proces de reabilitare. Pro­iectul tehnic a fost avizat de către ADR Vest în data de 28.08.2020, momentan pregă­tindu-se do­cu­mentele aferente achiziţiei de lucrări care se estimează să fie lansată luna viitoare.
„În urma implementării acestei investiţii, costurile cu încălzirea spitalului se vor di­minua, putându-se astfel schimba dinamica bugetară prin direcţionarea banilor eco­nomisiţi către alte necesităţi în ma­terie de instrumentar şi apa­ra­tură medicală, de ex­emplu, şi implicit pentru a spori con­fortul pacienţilor prin îmbu­nă­tăţirea condiţiilor oferite la internare. Este o finanţare externă pe care ne-am dorit foar­te mult să o acce­săm pentru a reuşi să investim con­sis­tent, însă fără a greva bugetul local”, a precizat Dan Bobouţanu (foto), pri­marul mu­nici­piului Hunedoara.
Potrivit datelor tehnice, e vorba de izo­larea termică a pereţilor exteriori (cu tot cu cei ai subsolurilor clădirii), înlocuirea tâm­plăriei existente din lemn şi de metal cu una termoizolantă din aluminiu cu trei stra­turi de geam, înlocuirea conductelor de distribuţie agent termic pentru instalaţia de încălzire şi izolarea acestora, montarea de sisteme alternative de energie (panouri solare pentru aport la prepararea apei cal­de menajere şi panouri fotovoltaice pentru economii importante în iluminatul interior), înlocuirea echipamentelor de producere apă caldă pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră, precum şi în­lo­cuirea echipamentelor de pro­du­cere abur teh­no­logic, înlocui­rea instalaţiei electrice de ilu­minat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluo­rescent şi in­candescent cu unele cu efi­cienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, adap­tarea infrastructurii pentru per­soanele cu dizabilităţi, dar şi montarea unor instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, respec­tiv limitare şi stingere a incendiilor.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare