Actualitate

Laurențiu Nistor: „Promisiune onorată!” Mega-proiect pe fonduri europene în județul Hunedoara

Ieri, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost semnat contractul de finanțare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

Fonduri europene
Contractul a fost semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Prod S.A. Deva, în calitate de Beneficiar. Pro­iectul constă în investiții pentru tratarea și dis­tribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa în aria de opera­rea a operatorului S.C. Apa Prod S.A. Deva.
„Una dintre prioritățile administrației jude­țene hunedorene vizează îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor județului prin extinderea și modernizarea rețelelor de ali­mentare cu apă potabilă și de canalizare. Astăzi, suntem în măsură să anunțăm sem­narea contractului de finanțare pentru un mega-proiect care va fi implementat cu fon­duri europene în valoare de peste 270 de mili­oane de euro. Îi felicit pe toți cei care au mun­cit la acest proiect, în primul rând pe directorul general al SC Apa Prod SA Deva, Victor Arion, întregul colectiv care a lucrat la elaborare și îmi exprim încrederea că va fi implementat cu succes! Am promis că vom atrage fonduri ne­ram­bursabile pentru că acești bani sunt motorul dezvoltări județului Hunedoara și ne ținem de cuvânt”, a declarat președintele Laurențiu Nistor, prezent la sediul MIPE, la ce­remonia de semnare a contractului.

Sute de kilometri de rețea de apă
Conform unei informări a CJ Hunedoara, în subordinea căruia se află operatorul regional de apă SC Apa Prod SA Deva, prin această investiţie vor fi extinse aducţiunile de apă cu 205 km şi iar altele vor fi reabilitate pe o lun­gime de 58 km. De asemenea, vor fi con­stru­ite 26 de staţii de tratare a apei şi vor fi rea­bilitate alte opt, vor fi construite 19 noi rezer­voare noi de apă şi vor fi reabilitate 14.
Totodată, vor fi construite 36 de noi staţii de pompare şi vor fi reabilitate alte 32, în timp ce reţeaua de distribuţie va fi extinsă cu 143 km, iar 91 de km de reţea vor fi reabilitaţi. In­ves­tiţiile în infrastructura de alimentarea cu apă se propun în 38 de unităţi administrativ-teri­toriale grupate în şase zone: Orlea – Deva, Crişcior – Brad, Hobiţa – Hunedoara, Baniu – Dobra, Geoagiu şi Zam. În ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de colectare şi epurare a apei uzate, acestea sunt propuse în opt aglomerări urbane – Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Băi, Simeria, Haţeg, Călan. Reţeaua de canalizare va fi extinsă cu 19 km, iar 26 de km vor fi reabilitaţi, vor fi construite 12 noi staţii de pompare şi vor fi reabilitate patru, vor fi construite trei staţii de epurare, iar una va fi reabilitată.
Obiectivele acestui proiect major de in­ves­tiţii sunt, în principal, creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de ali­men­tare cu apă şi canalizare, alimentarea cu apa potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie, dar şi achiziţia de utilaje şi echipamente performante, necesare în pro­ce­sul de lucru. Termenul de finalizare al pro­iec­tului este 31 decembrie 2025.
Valoarea totală a proiectului, în preţuri curente, costuri eligibile şi ne-eligibile, este de 273.914.060 euro, inclusiv TVA, iar finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Prefectul – facebook
Este clar, proiectul gigant aparține Con­si­liului Județean Hunedoara, prin operatorul Apa Prod. Și, de aceea, toată lumea s-a în­trebat ce a căutat prefectul județului la sem­narea contractului? Adică ce are prefectura cu această investiție extrem de importantă pen­tru județ? Niciuna. Au fost implicați an­gajații prefecturii în proiectul respectiv? Nu. Și, atunci, ce treabă a avut prefectul acolo? Sin­gurul răspuns este acela că trebuia să apară în fotografii. Iar de un timp, domnul prefect doar asta face, își pune consilierii să îl fotografieze și să posteze pe facebook. Mai mult, se pare că se fac presiuni pe șefii de instituție să susțină că evenimentele lor sunt organizate de…prefectură. Ce au de spus cei care au muncit pentru ca acest proiect gigant al CJ, prin Apa Prod, să poată fi realizat?