ActualitatePolitica si administratie

Laurențiu Nistor: Dezvoltăm în continuare infrastructura sanitară

Consiliul Județean Hunedoara s-a în­tru­nit, ieri, în ședință ordinară, pe a cărei or­dine de zi au figurat 21 de proiecte de ho­tărâri. Aleșii județeni au votat proiecte pentru sistemul sanitar, dar și pentru elevii și profesorii cu rezultate deosebite.

Finanțare prin PNRR
„Le mulțumesc tuturor consilierilor ju­de­țeni prezenți pentru că au înțeles importanța demersurilor noastre și, în urma dezbaterilor în plen, au votat în unanimitatea aprobarea ho­tărârilor. Proiectele adoptate contribuie, printre altele, la dezvoltarea infrastructurii sanitare și rutiere din județul Hunedoara, dar vizează și susținerea elevilor merituoși din ju­dețul nostru. În ceea ce privește Infra­struc­tura sanitară, s-au votat investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală, ai căror beneficiari sunt Spitalul Județean de Ur­gență Deva, Sanatoriul de Pneumo­fti­zi­o­lo­gie Brad și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. Proiectele vor fi depuse spre fi­nan­țare în cadrul PNRR, Pilonul II Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare di­gi­tală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3. A fost aprobată și nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: ((Creș­terea eficienței energetice și reabili­ta­rea imobilului Sanatoriul de Pneumofti­zio­logie Brad)), proiect care a obținut deja fi­nanțare prin PNRR, componenta 5 – Valul re­novării. La infrastructura rutieră s-a votat pen­tru preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de drum comunal DC 64 de la km 0+000 la km 3+100 aparținând proprietății publice a Comunei Pui, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare. S-a aprobat însușirea documentațiilor de actualizare a informațiilor cadastrale pentru tronsonul de la km 0+00 la km 15+982 din drumul jude­țean DJ687A: Hășdat – Hațeg și însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara. De asemenea, s-a aprobat Acor­dul de asociere în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI pentru obiectivul de investiție Proiectul C11-PI1-8: ((Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic)), din Investiția I.4 ((Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național)) finanțat din Planul Național de Redresare și Re­ziliență al României, Componenta 11 – Tu­rism și cultură”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Consilierii județenei au mai votat ieri pen­tru acordarea de Diplome de Merit și sti­mu­lente financiare pentru 10 elevi merituoși din județul Hunedoara: un olimpic internațional la informatică (și profesorul coordonator), 6 absolvenți ai clasei a VIII-a care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și 3 absolvenți ai clasei a XII-a care au obținut media de 10 la Bacalaureat. (A.N.)