ActualitateFlash

Laura Sârbu, condamnată la aproape 4 ani de pușcărie

Judecătorii au dat sentința în dosarul „Mită la primărie”, în care este implicată Laura Sârbu, fostul secretar general al municipiului Deva

 

Adriana Năstase

Ieri, judecătorii de la Tribunalul Hunedoara au dat sentința în dosarul „Mită la primărie”, în care sunt implicați fostul secretar general al municipiului Deva, Laura Sârbu (foto), soțul aces­teia, Hadrian Sârbu și cumnatul ei, Adrian Mihai Bodrean.

 

Pentru trafic de influență

Laura Sârbu a primit 3 ani și 8 luni de pușcărie, cu executare și 3 ani inter­zi­ce­rea unor drepturi. Acuzațiile au fost de trafic de influență în formă continuată. Ea a fost achitată pentru participație im­proprie la infracțiunea de falsificare de instrumente oficiale și pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale. Soluția nu este definitivă.

 

Iată soluția instanței:

„Condamnă pe inculpata Sârbu Laura la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de influență, în formă continuată; (2 acte materiale – relația cu Cârtiţă Ioan Adrian). Condam­nă pe inculpata SÂRBU LAURA la pe­deapsa de 2 ani închisoare pentru in­frac­ţiunea trafic de influență. (relația cu Bocan Lucian). Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 8 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pe­deap­sa rezultantă de 3 ani şi 8 luni în­chi­soare şi 3 ani interzicerea unor drepturi. Menţine măsura preventivă a contro­lului judiciar. Deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii, arestării pre­ventive şi arestul la domiciliu de la 31.03.2021 la 28.02.2022. Constată că, de la data de 28.02.2022 la zi, inculpata s-a aflat sub puterea măsurii preventive a controlului ju­diciar. Dispune confis­ca­rea de la in­culpată şi obligă pe aceasta la plata sumei de 80.000 de lei (40.000 de lei primită pe relația cu martorul Cârtiţă Ioan Adrian și 40.000 de lei primită
pe relația cu martorul Bocan Lucian Ciprian).

 

Cu suspendare, dar cu condiții

Soțul acesteia, Hadrian Sârbu, a fost con­damnat la 2 ani și patru luni de închisoare pentru infracțiune de trafic de influență în formă continuată, însă cu suspendare, sub supraveghere timp de 3 ani. „Obligă pe inculpatul Sârbu Hadrian ca, pe durata termenului de su­pra­veghere, să respecte următoarele mă­suri de supraveghere: a) să se pre­zinte la Serviciul de Probaţiune Hunedoara, la datele fixate de acesta; b) să primească vi­zitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi do­cu­mente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpatului să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă nere­mu­ne­rată în folosul comunităţii, în cadrul Bibliotecii Judeţene Ovid Densuşianu Hunedoara- Deva sau în cadrul Con­si­liului Local Deva – Serviciul Public de În­tre­ţinere şi Gospodărire municipală Deva, pe o perioadă de 80 de zile lu­crătoare. Revocă măsura preventivă a controlului judiciar. Dispune confiscarea de la inculpat şi obligă pe acesta la plata sumei de 40.000 de lei”.
Cumnatul Laurei Sârbu, Adrian Mihai Bodrean, a fost condamnat la 3 ani de în­chisoare, pentru complicitate la trafic de influență, dar și pedeapsa sa a fost sus­pendată sub supraveghere, pe un ter­men de 3 ani.

 

Amendă uriaşă

De asemenea, SC SMART DRUMCONS SRL „a fost condamnată la pedeapsa de 100.000 de lei amendă (200 zile amen­dăx500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influență. (relația cu martorul Cârtiţă Ioan Adrian). Aplică inculpatei pe­deapsa complementară, constând în suspendarea activităţii pe o durată de 2 ani. Condamnă pe inculpata- persoană juridică SC SMART DRUMCONS SRL la pedeapsa de 100.000 de lei amendă (200 zile amendăx500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influență. (re­lația cu martorul Bocan Lucian) Aplică inculpatei pedeapsa comple­men­tară, constând în suspendarea activităţii pe o durată de 2 ani. Contopeşte pedepsele sta­bilite şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 100.000 de lei amendă la care se adaugă sporul obligatoriu de 33.333,3 de lei, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 133.333,3 de lei şi suspendarea acti­vi­tăţii pe o durată de 2 ani. Menţine mă­sura sechestrului asigurător dispus în cauză prin ordonanța procurorului din data de 05.04.2021, aşa cum a fost modificată prin ordonanța procurorului din data de 20.04.2021”.
Fiecare inculpat va fi obligat la plata su­mei de câte 6.700 de lei cu titlu de chel­tu­ieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.