La Geoagiu, milioane de euro au fost atrase pentru investiţii în ultimii ani

Magdalena Şerban

Comunitatea din Geoagiu va beneficia de investiţii cu finanţare de la Uniunea Europeană şi pe axă guvernamentală (câştigate în timpul guvernării PSD) în cuantum de 21 milioane de lei. Astfel, fiecărui cetăţean îi revine o medie de aproape o mie de euro, ceea ce plasează oraşul chiar peste unele municipii. Asta se întâmplă pentru prima oară în istoria urbei.

Bani atraşi pentru comunitate
„Proiectele au fost demarate atât pentru tineri, cât şi pentru vârstnici în egală măsură, precum şi pentru latura socială. De asemenea, se marşează pe modernizarea turistică a Staţiunii Geoagiu-Băi. Este vorba despre media pe locuitor, nu despre valoarea propriu-zisă a investiţiilor, Geoagiu numărând o populaţie de 5.049 cetăţeni. Aş aminti, din bani europeni nerambursabili, programul ce prevede crearea de facilităţi în Staţiunea Geoagiu-Băi, aflat deja în execuţie, înfiinţarea Centrului de zi şi a Unităţii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, reabilitarea termică a Casei de Cultură «Ioan Budai Deleanu» din Geoagiu, înfiinţarea Centrului comunitar multifuncţional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală ce are legătură cu o altă investiţie, mai exact cu «Parteneriat pentru o comunitate responsabilă», ce urmăreşte reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie, reabilitarea terenului de sport din staţiune, construirea unei grădiniţe cu program normal în Geoagiu (obiectiv cu trei săli de grupă), sistem Wifi4eu prin care oraşul va beneficia de puncte de acces gratuit la Internet, pe domeniul public etc”, a precizat Vasile Cărăguţ (foto), primarul oraşului Geoagiu.
Mai trebuie spus că în paralel s-au construit cele două blocuri ANL din apropierea sediului primăriei, ce dispun de 30 de apartamente, cu finanţare asigurată de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, dar şi de la bugetul local pentru utilităţi. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt în desfăşurare alimentarea cu apă şi canalizarea în satul Cigmău, reabilitare şi modernizare de străzi, construirea podului peste Râul Geoagiu, spre acces cartier romi, construirea podului pe Valea Homorodului spre acces şcoală în satul respectiv, reabilitarea Şcolii Primare din Homorod – zona Joseni, iar extinderea conductei de alimentare cu apă potabilă pe strada Pinului din Geoagiu-Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari e deja finalizată, la fel ca şi construirea podului pe Valea Băcâia spre acces Biserică – monument istoric, în satul Bozeş.

Cu alocări din bugetul propriu
În ce priveşte lucrările efectuate din bugetul local, o mare parte din taxele şi impozitele locuitorilor oraşului s-a dus către asfaltarea străzilor acces Diamandy, acces Cimitir Unit, strada Mărului (acces liceu), acces Dupăgrădini şi acces Olăreşti, strada Sanatoriului, strada Teilor, strada Tileşului (zona Cimitir……), reparaţii drumuri de hotar, finalizare alimentare cu apă şi canalizare menajeră în satul Bozeş, alimentarea cu apă a cătunului Poenari (s-a predat către operator), trotuarele de la intrarea în Geoagiu şi strada Bobâlnei, precum şi reabilitarea staţiilor de autobuz din Geoagiu-Joseni, continuare lucrări la Baza Sportivă Geoagiu, finalizare amenajare teren de sport şi a celui de joacă din zona IAS şi Gelmar şi finalizare şi recepţionare lucrări la căminul cultural din Rengheţ, a cărui dotare cu aparatură audio-video este de ultimă generaţie.
Se mai adaugă sprijinul acordat pentru construirea unui spaţiu cu destinaţia bucătărie la căminul cultural din Băcâia, modernizare cămin cultural din Aurel Vlaicu (realizarea unei instalaţii noi de încălzire şi montarea a două centrale termice pe gaz), reabilitare săli de clasă şi modernizare grupuri sanitare, iar Liceul Tehnologic Agricol a fost dotat cu o centrală termică performantă. S-au mai reabilitat trotuare şi rigole din Aurel Vlaicu, pe care s-a turnat covor asfaltic, reamenajându-se şi squar-urile verzi din faţa caselor.
Referitor la situaţiile juridice ce necesitau clarificare, s-au rezolvat pentru o serie de terenuri astfel ca în Gelmar – IAS să poată fi construite 17 garaje pentru cetăţenii care locuiesc în aceste blocuri şi în oraşul Geoagiu să poată fi acordate şase loturi de case pentru tineri.
„Am încercat să ajutăm pe cum putem şi unităţile de cult din Geoagiu Suseni – Biserica Ortodoxă cu Hramul Bunavestire, Geoagiu Joseni – Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică Geoagiu Joseni, Biserica Ortodoxă din Geoagiu-Băi, Biserica Ortodoxă din Aurel Vlaicu, Biserica Ortodoxă din Homorod şi Biserica Ortodoxă din Bozeş. Am montat aer condiţionat şi geamuri termopan la terasa capelei din Geoagiu, s-a făcut extindere reţea electrică pe strada Râului, Aurel Vlaicu – Baltă, strada Bobîlnei – ieşire spre Simeria şi s-a oferit sprijin familiilor nevoiaşe pentru introducere utilităţi în locuinţele proprii (apă şi canal) în cartierul Muzicanţilor, pentru racordare la curent electric – 18 locuinţe din acelaşi cartier, sprijin pentru derularea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) de cadastrare gratuită – înscriere terenuri şi clădiri, sprijin acordat SC Edorom Geoagiu pentru extindere hală de producţie”, a mai arătat edilul şef din Geoagiu.
De departe două dintre cele mai mari reuşite ale actualei administraţii publice le reprezintă înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei Geoagiu, astfel ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze pentru întocmirea actelor de identitate, şi mai cu seamă amenajarea unui punct SMURD echipat cu cele necesare şi funcţional non-stop, obiectiv vital pentru urgenţele în care o secundă poate face diferenţa între viaţă şi moarte.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.