ComunitatePolitica si administratie

Invitație la VĂLIȘOARA TRADIȚIONALĂ – ediția a II-a

Magdalena Șerban

Primăria și Consiliul Local al Comunei Vălișoara vă așteaptă la un eveniment care va reuni o serie de acțiuni menite să promoveze valorile și autenticul, dar și să bucure sufletele celor prezenți. Cu un program vast, VĂLIȘOARA TRADI­ȚIO­NALĂ – ediția a II-a, se va desfă­șura în zilele 20-21 august 2022, pe stadionul din satul principal.

În straie de sărbătoare
„Prima zi a evenimentului se adre­sează în special generației tinere, de­rulându-se o serie de activități recrea­tive, realizate în colaborare cu Școala Gimnazială Vălișoara și activități spor­tive (competiție de fotbal și demons­trație enduro) în care sunt implicați tineri din comuna noastră, acestea fiind ur­mate de o discotecă de a cărei atmos­feră va fi responsabil DJ Mihai Tămaș. Duminică vor avea loc ateliere de cre­ație, activităţi meșteșugărești specifice zonei (pictură, confecționat diverse obiecte, cusut, împletit, etc.) realizate de tineri ai locului, o expoziție de obiecte tradiționale, precum și degustări de produse autohtone (plăcinte, pâine pe vatră, dulcețuri, brânzeturi, etc), cu sco­pul redescoperirii lor, dar și al promovării acestora. Apoi, va urma un spectacol cu obiceiuri, dansuri și muzică populară autentică, organizat cu sprijinul Cen­trului de Cultură și Artă a Județului Hune­doara. Vor evolua artiști îndrăgiți precum Vasile Conea, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Oana Rus, Lorena David, Denisa Neag, Liliana Munteanu, Diana Muntean, Ansamblul Hațegana, Ansam­blul Ritmuri Zărăndene, iar la saxofon Răzvan Jurca va oferi un frumos recital, în vreme ce Diana Neag va cuceri pu­blicul cu sunetul tulnicului. Acompaniază orchestra condusă de maestrul Pera Bulz. După, vom continua cu mult aștep­tata horă. Totodată, vă invităm să par­ticipați în cadrul acestui eveniment la ate­lierele de creație în cazul în care prac­ticați un meșteșug, cu diverse obiecte pe care le dețineți, în cadrul expoziției de obiecte populare și cu diverse produse autohtone preparate în propria bucă­tă­rie pentru degustare. Prezența dumnea­voastră în număr cât mai mare va de­monstra că iubim valorile și tradițiile co­munității în care am cres­cut și trăim. Pen­tru mai multe detalii și înscrieri, su­nați la numărul de telefon 0731.404227. Haideți ca împreună să ne reîntoarcem în timp pentru câteva ore, să contribuim și noi la promovarea va­lorilor stră­mo­șești care încep să se piardă odată cu tre­cerea anilor. Vă așteptăm, cu drag!”, a transmis Camelia Bedea, primarul din Vălișoara. Edilul a mai precizat că du­minică, emoțiile vor fi unele mari pentru patru cupluri longevive care au împlinit cinci decenii de căsnicie, fiind consi­derate grăitoare lecții de viață pentru cei tineri, în special. Vor primi din partea administrației publice locale câte o diplomă, flori și o sumă de bani.