Investiţii pe bandă rulantă în Deva

Adriana Năstase

Primăria municipiului Deva a finalizat sau are în curs de executare multe lucrări de in­vestiţii. Fie că este vor­ba de modernizări de dru­muri, alimentare cu apă, ilu­mi­nat public, totul se face pentru ca devenii să aibă o viaţă mai uşoară şi mai confortabilă, spune pri­ma­rul Florin Oancea (foto).

Pentru siguranţă pietonilor şi şoferilor
Lucrările de modernizare a drumului de legătură între strada Vulcan şi strada Coziei din municipiul Deva vor fi recepţionate săptămâna aceasta, anunţă primarul Devei, Florin Oancea.
„A fost modernizată o lungime de 211 metri de drum. În prima etapă a fost repo­ziţionată reţeaua electrică (cablurile elec­trice aeriene au fost montate subteran). Stâlpii de curent electric şi transformatorul electric din zona respectivă, au fost re­am­plasaţi pentru a facilita modernizarea dru­mu­lui. Lucrările efective de moder­ni­zare a drumului au constat în ame­najări şi sistematizări ale terenului, demolări şi aduceri la cota terenului a con­struc­ţiilor aferente re­ţelelor de utilităţi, realizarea in­fra­structurii şi supra­struc­turii ru­tiere a străzii şi a trotua­rului, dirijarea apelor pluviale (rigolă de scurgere pe partea dreaptă a dru­mu­lui, pe toată lungimea), turnare covor asfaltic. Carosabilul are o lăţime de 4 metri. Pe partea dreaptă a drumului (urcarea din strada Vulcan) a fost amenajat un trotuar lat de 1 metru, din asfalt.Valoarea totală a con­tractului pentru această investiţie este de 329.700 de lei”, a spus edilul şef al re­şedinţei de judeţ.
Modernizarea drumului de legătură între cele două străzi a avut ca scop îmbună­tă­ţirea standardelor de siguranţă, reducerea efectelor adverse asupra mediului, di­mi­nua­rea schimbărilor climatice, protejarea in­fra­structurii de transport în caz de dezastre naturale, precum şi eliminarea tronsoanelor rutiere cu risc ridicat de accidente.Toate aceste obiective importante sunt cuprinse în Strategia Integrată pentru Dezvoltare Ur­bană a Municipiului Deva 2014 – 2023 şi în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Constructorul a terminat lucrarea mai repede cu câteva luni
Apoi, pe lista investiţiilor din satul Cristur se află şi modernizarea străzii Vâlcele. Deşi termenul de execuţie era de 8 luni (luna mai 2021), lucrările au fost finalizate în doar 3 luni de la predarea amplasamentului către constructor! Urmează să fie trasate mar­cajele rutiere, să fie montate indicatoarele de circulaţie necesare şi să facem recepţia finală a lucrărilor.Strada Vâlcele a fost mo­dernizată pe o lungime de 309 metri şi are o structură rutieră cu mixtură asfaltică.Strada a fost proiectată cu două benzi de circulaţie pe o lungime de circa 185 de metri, după cum a permis terenul.Drumul beneficiază de rigolă carosabilă din beton pentru evacuarea apelor pluviale şi de zid de sprijin de rambleu din beton şi parapet metalic pentru siguranţa participanţilor la traficul rutier şi a pieto­nilor.Au fost amenajate trotuare din asfalt, cu o lăţime de aproximativ 1,5 metri, pe partea dreaptă a străzii, cu bordură din beton. Valoarea investiţiei este de 552.865 de lei.
„Printre priorităţile administraţiei publice locale se află şi îmbunătăţirea calitatăţii vieţii locuitorilor din satul Cristur, localitate aparţinătoare municipiului Deva. Vom conti­nua şi cu alte investiţii necesare pentru a crea localnicilor de aici tot confortul şi sigu­ranţa de care au nevoie”, a declarat primarul Florin Oancea.

Probleme tehnice pe strada Coziei

„Am început lucrările de modernizare a străzii Coziei din municipiul Deva. În timpul execuţiei au apărut, însă, probleme de natură tehnică la câteva proprietăţi, iar con­structorul a fost nevoit să suspende lucră­rile.Vom rezolva această situaţie în cel mai scurt timp, pentru a putea relua lucrările de modernizare a străzii. La final vom avea o infrastructură rutieră care va asigura con­fortul necesar şi siguranţa circulaţiei pentru cei care utilizează acest drum”, a afirmat primarul municipiului Deva.

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare