Actualitate

„INVENTCOR” 2023: 15 medalii de aur și 3 premii speciale – câștigate de INSEMEX. Plus două premii primite din Serbia și Taiwan

Magdalena Șerban

Recent, a avut loc ediția a IV-a a Sa­lonului Internațional „INVENTCOR” 2023, organizat de Corneliu Birtok Băneasă, re­numit pentru invenţiile sale din domeniul auto. Manifestarea poartă semnătura Asociației CORNELIUGROUP, în cola­bo­rare cu Facultatea de Inginerie Hunedoara – Universitatea Politehnică Timișoara. Evenimentul s-a desfășurat în format hi­brid (fizic și online), în incinta Centrului Cultural „Drăgan. Unul dintre cele mai premiate a fost Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Explozivă – INCD INSEMEX Petroșani, care prin mun­ca specialiștilor reușește să nu rateze po­diu­mul la niciun demers național sau inter­național, de profil.

300 de inscrieri, din 29 de țări participante
Salonul Internațional acoperă domenii de interes major, așa cum sunt protecția me­diului, materiale, bio&nanotehnologie, in­dus­tria alimentară, arhitectură, informatică, electronică, automotive, aeronautică, pu­blicații, istorie, medicină, agricultură, textile, inclusive KidsCorner și InnovativeART. Astfel, sunt prezentate invenții, proiecte de cer­cetare, produse, programe educa­țio­nale, standuri didactice experimentale ale universităților, institutelor de cercetare, companiilor multinaționale, dar și cele ale inventatorilor privați. Obiectivul vizat de organizatori este dezvoltarea spiritului crea­tiv-inovativ, prin implicarea tinerilor și pro­movarea județului Hunedoara. ,,Ins­ti­tu­tul nostru a participat la acest eveniment cu o serie de brevete de invenții în domeniul de ac­tivitate specific, toate fiind recom­pen­sate de către juriu cu un număr impresionat de 15 medalii de aur si 3 premii speciale. Un premiu special pentru extraordinara con­tri­buție în domeniul inventicii a fost acordat de către Asociația de Inventatori UPI-CIB din Serbia, cel de-al doilea premiu fiind re­cu­noașterea meritelor INCD INSEMEX în do­meniul R&D de către WIIPA (World Inven­tion Intellectual Property Asso­cia­tions). Totodată, INCD INSEMEX Petroșani a acor­dat, la rândul său, 3 certificate de ex­celență pentru merite deosebite în do­me­niul cercetării, către: Victoria Larisa Ivașcu- prof. univ. Universitatea Poli­teh­nică Timișoara, EXPERT EVALUATOR în cadrul Ministerului Cercetării, Ino­vării și Digitalizării; Mădălin Ion Rusu – cer­ce­tă­tor științific – Institutul Național de Cer­cetare și Dezvoltare în Opto­elec­tronică și Mihai Albert Vlădescu -13 ani, elev gimnaziu la Ploiești, tânăr cu preocupări în cercetare. Felicit organizatorii, premianții, colegii mei care prin seriozitate, impli­care și dorința de a performa sunt răsplătiți prin nenumărate medalii și pe toți cei care printr-un efort sus­ținut participă la dezvoltarea palierului științific, atât de important pentru în­treaga co­mu­nitate”, a transmis dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşe­dintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.