Interviu cu Ovidiu Moş, candidatul PSD la Primăria municipiului Deva. ,,Când vorbim despre Deva, e ca în viaţă, nu e suficient să fie frumoasă, e necesar, dar nu este definitoriu pentru un trai de calitate”

– Domnule Moş, a trecut prima săptămână de campanie. Sunteţi catalogat drept un ad­versar politic cu o campanie pozitivă, axată pe proiecte de dezvoltare. Aveţi imaginea unui politician neconflictual. Credeţi că se pot câştiga alegerile fără conflict?
– Vedeţi, România se află într-o etapă a dez­voltării sale care presupune o abordare diferită a vieţii comunităţilor. O foarte lungă perioadă de timp politica a fost orientată în jurul acestei abordări, important e să câş­tigăm alegerile şi contează mai puţin cum facem asta sau ce facem după ce le câşti­găm. Demonizarea adversarului, dărâmarea imaginii acestuia a fost ani de-a rândul calea spre votul negativ, să scăpăm de unii şi să vină ceilalţi, nu pentru că sunt mai buni, ci pentru că pur şi simplu sunt ceilalţi. După cum puteţi observa în foarte multe locuri din această ţară zgomotul de fond, conflictul permanent între diverse partide politice, au substituit dezvoltarea corespunzătoare a comunităţilor despre care vorbim. Cui a folo­sit de fapt campania negativă? A servit cum­va intereselor comunităţii? Conflictul de acest tip nu ajută sub nici o formă viaţa comunităţii.
Eu sunt un om de administraţie şi înţeleg foarte bine că o creşă nouă, modernizarea unei pieţe agroalimentare sau amenajarea unor spaţii de joacă multifuncţionale în fie­care cartier al municipiului, nu reprezintă pentru oameni o problemă ideologică, dorinţa unei vieţi mai bune neavând culoare politică. Mă întrebaţi dacă se pot câştiga alegerile, de orice fel ar fi ele, fără parcurgerea acestei etape de ordin conflictual. Răspunsul meu e simplu şi l-am prezentat în diverse forme de-a lungul precampaniei electorale. Ideile bune nu sunt galbene, albastre sau roşii, sunt pur şi simplu idei bune şi în mod cert nu există partid care să spună că deţine monopolul asupra ideilor de acest fel. Ca urmare, cred că avem în acest moment maturitatea ne­cesară pentru a discuta şi susţine ideile care produc creşterea calităţii vieţii în Deva. Sunt atât de multe lucruri de făcut şi vă invit să veniţi la Primărie, o zi măcar, să vedeţi că lucrurile nu se rezolvă prin conflict, ci prin comunicare. Aşadar, răspunsul meu este da, iar confirmarea acestui fapt o veţi primi peste doar trei săptămâni. Nu este o aşteptare atât de lungă. Până atunci însă, să continuăm să vorbim despre Deva, ca despre un municipiu care are nevoie de o abordare diferită a potenţialului său.

– Domnule Ovidiu Moş, am văzut că pro­gramul dumneavoastră electoral este struc­turat pe trei capitole mari. Puteţi să ne spu­neţi ceva mai mult despre asta, menţionând desigur principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung pe care le aveţi în vedere pentru Deva?
– Da, am venit în faţa devenilor cu un pro­gram electoral, denumit generic, Deva pe mâini bune, care cuprinde un set de măsuri pe termen scurt, mediu şi lung, conceptul cen­tral al programului fiind creşterea calităţii vieţii comunităţii noastre. După o vastă ex­pe­rienţă administrativă şi, mai ales, după rezul­tatele obţinute de-a lungul acestor ani, vă pot spune că Deva are nevoie în acest moment de o viziune care să pună în valoare poten­ţialul uriaş al zonei. Eu ştiu că în multe situaţii se doreşte păstrarea unui ritm scăzut al dez­voltării, pentru că e mai uşor de coordonat un astfel de mecanism, dar nu cred că e mo­mentul sau cazul să fim comozi.
În lunile care au trecut, am creionat împre­ună cu echipa de consilieri un set de obiec­tive de care depinde într-o foarte mare mă­sură creşterea calităţii vieţii în municipiul Deva. În dreptul celor pe termen scurt aş men­ţiona acordarea de facilităţi fiscale pen­tru investitori, acordarea de terenuri cu titlu gratuit tinerilor cu scopul construirii de locuinţe şi construirea unei creşe şi a unei grădiniţe moderne la Deva. În ceea ce pri­veşte obiectivele pe termen mediu aş sublinia atragerea de fonduri europene pentru rea­bi­li­tarea clădirilor istorice din centrul mu­nici­piu­lui, construirea unui centru de zi pentru vârst­nici şi amenajarea unor cabinete medicale în fiecare unitate de învăţământ. Ar mai fi lucruri de adăugat, dar mă opresc aici. Pe termen lung, obiectivele noastre privesc continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean de Urgenţă alături de CJ Hunedoara, finalizarea asfaltării străzilor din municipiu, mai ales că unele dintre ele arată dezastruos şi reabilitarea sistemului reţelelor de utilităţi. Sigur că sunt multe aspecte pe care le mai putem adăuga, dar vă invit să citiţi programul meu electoral şi eventual într-o viitoare discuţie să abordăm aspectele pe care le consideraţi a fi impor­tante pentru cititorii dumneavoastră.

– Domnule Moş, v-am auzit vorbind despre potenţialul neexploatat al Devei. Puteţi să îmi daţi un singur exemplu în acest sens pentru a putea înţelege mai bine la ce vă referiţi?
– Da, poziţia municipiului Deva în raport cu Culoarul IV Paneuropean şi cu reţeaua de autostrăzi. Vi se pare că exploatăm la ma­xi­mum acest avantaj, că am creat parcuri logis­tice de mari dimensiuni, că ne-am luptat pen­tru construirea unei bretele de circulaţie care să ne lege direct de autostradă?
Mai în glumă, mai în serios, vă spun că atunci când vorbim despre Deva frumoasă, e ca în viaţă, e necesar să fie frumoasă, dar nu e suficient pentru un trai de calitate. Avem nevoie de ceva mai mult decât de o campanie de imagine pentru anii care vor veni, di­men­siunile privitoare la creşterea calităţii vieţii fiind legate de curajul pe care îl avem să abor­dăm lucrurile de la nivelul unui oraş mare, nu neapărat din punct de vedere demografic, cât din punctul de vedere al proiectelor mari pe care le dorim înfăptuite aici.

– Domnule Ovidiu Moş, cine credeţi că va câştiga alegerile locale la nivelul municipiului Deva, PSD sau PNL?
– Alegerile vor fi câştigate de către locuitorii acestui oraş şi cred că acest tip de răspuns arată o dată în plus că Primăria Deva şi ad­mi­nistraţia locală este a cetăţenilor săi. Cel puţin asta este viziunea mea.

– Vă mulţumesc şi vă doresc succes!
– Şi eu vă mulţumesc!

Comandat de PSD – Organizaţia Judeţeană Hunedoara
CMF – 21200019
Executat de MEDIA HUNEDOREANĂ SRL Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare