Instalaţia de oxigen de la Sanatoriul din Geoagiu este funcţională!

5 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Flash, Politica si administratie

Adriana Năstase

Anul 2021 începe cu o veste bună pentru pacienţii Sanatoriului de Pneumoftiziologie din Geoagiu, unitate sanitară aflată în ad­mi­nis­trarea Consiliului Judeţean Hunedoara. Pentru ca să poată fi trataţi cât mai mulţi pacienţi cu Covid, la sanatoriul din Geoagiu s-a construit o instalaţie de oxigen pentru 80 de paturi.
În urmă cu două luni, la iniţiativa con­du­cerii instituţiei, Consiliul Judeţean Hune­doara a apro­bat proiectul de hotărâre privind apro­barea documentaţiei tehnico-economice pen­­tru obiectivul de investiţii „Instalaţie fluide me­dicale pentru 80 paturi cu prize oxigen” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu. Aprobarea acestei docu­men­taţii a avut loc în contextul adoptării de măsuri ime­diate pentru garan­ta­rea siguranţei pacienţilor afectaţi de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
„Având în vedere specificul Sanatoriului de la Geoagiu, unde sunt trataţi pacienţi cu afec­ţiuni respiratorii acute şi cronice, am con­siderat că este absolut nece­sară asigurarea terapiei cu oxigen la debite conforme. Sănă­tatea hunedore­ni­lor este permanent în aten­ţia noastră, iar investiţiile pe care le facem nu au alt scop decât acela de a asigura servicii me­dicale la standarde înalte. Mă bucur că investiţia a fost finalizată şi am încredere că va îmbu­nă­tăţi condiţiile de tra­­tament pen­tru pa­ci­enţi. Le mul­ţu­mesc con­si­lie­rilor judeţeni că au înţeles im­por­tan­ţa acestei investiţii”, a de­cla­rat Laurenţiu Nistor (foto), preşe­dintele Consiliului Judeţean Hunedoara.
Recepţia la finalizarea lucrărilor a fost fă­cută la finalul anului 2020, iar instalaţia de oxigen este funcţională. Valoarea totală a in­ves­tiţiei este de aproximativ 530.000 de lei.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Cine se poate vaccina împotriva Covid în etapa a II-a

Sorina Popa Judeţul nostru este printre cele în care vaccinarea personalului medical a început de anul trecut. În multe alte...

Satul Topliţa, în carantină de ieri până în 19 ianuarie

De ieri, aşa cum am anunţat deja, satul Topliţa, din comuna cu acelaşi nume, a intrat în carantină din cauza...

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean vor fi aleşi în această lună

La mai bine de trei luni de la alegerile locale nu au fost aleşi încă vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Hunedoara. Asta,...

Închide