Insemex Petroşani, la ceasul bilanţului

Magdalena Şerban

Deşi an dictat de pandemie şi cu multiple provocări de ordin economic, 2020 s-a do­vedit unul de succes pentru Institutul Na­ţio­nal de Cercetare Dezvoltare pentru Secu­ri­tate Minieră şi Protecţie Antiexoplozivă – Insemex Petroşani.
Potrivit raportului de activitate prezentat de conducerea institutului din Valea Jiului, pe baza cifrelor aferente anului 2020, temerile manifestate odată cu începerea episodului pandemic şi cu impunerea restricţiilor au fost contrazise de rezultatele obţinute.
„Trebuie să recunosc faptul că, pe la jumătatea anului, aveam temeri serioase în ceea ce priveşte îndeplinirea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca să nu mai vorbesc despre obiectivele pe care ni le-am trasat în derularea programelor noastre de cercetare. Din fericire însă, lucrurile au evoluat într-o direcţie bună pentru noi şi, în ciuda tuturor problemelor, am reuşit să încheiem anul 2020 înregistrând profit în activitatea eco­nomico-financiară şi obţinând rezultate bune şi foarte bune în competiţiile on-line de la sa­loanele de inventică naţionale şi inter­na­ţio­nale la care am putut prezenta proiectele noastre”, a subliniat dr.ing. George Artur Găman (foto), directorul general al NCD In­semex şi preşedinte al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.
Acesta a ţinut să mulţumească întregii echipe de specialişti, datorită cărora bilanţul este unul pozitiv. De asemenea, a adus în discuţie proiectele investiţionale ma­te­ria­lizate în anul precedent şi care însumează peste 3 milioane de lei, valoare netă. Primul re­prezintă achiziţia unui autolaborator pentru monitorizarea factorilor de mediu, iar cel de-al doilea constituie un autotren special conceput ca un poligon mobil de antre­na­ment pentru instruirea personalului de sal­vare în medii toxice şi explozive. De altfel, am­bele instalaţii mobile au fost achiziţionate în cadrul Programului ”Nucleu” dezvoltat de Ministerul Educaţiei, axă accesată de cei de la Insemex. Un alt subiect ce atestă per­formanţa cercetătorilor de aici este legat de premiile şi medaliile câştigate în 2020, aşa cum sunt cele obţinute la Salonul Interna­ţio­nal al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi In­venticii ”PRO INVENT” (Premiul Special Nico­lae Vasilescu-Karpen plus medalii de aur pen­tru toate cele cinci lucrări prezentate) ori la Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cer­cetării, Inovării şi Transferului Tehnologic – INVENTICA 2020 (şase invenţii care au fost pre­miate cu tot atâtea medalii de aur, o di­plomă de excelenţă şi cinci diplome pentru activităţile realizate).
Nici la capitolul expertize tehnice nu s-a stat mai prejos, specialiştii de la Petroşani fiind cooptaţi în a interveni în ancheta unor eve­nimente care au implicat accidente cauzate de explozii sau incendii. Grăitor este cel înregistrat la Maternitatea din Piatra Neamţ. ”Avem, din păcate, de la un an la altul, tot mai multe solicitări pe acest seg­ment din cadrul activităţii noastre, îndeosebi pe speţe care privesc accidente generate de explozii, incendii ş.a.m.d. Mergem, ne facem treaba cu responsabilitatea pe care o implică aceste expertize, dar ne dorim desigur ca astfel de activităţi să fie cât mai puţin frec­vente”, a mai arătat dr.ing. George Artur Gă­man. Speranţa sa pentru anul recent început este una optimistă, dorind o relansare eco­nomică la nivel naţional, dar şi câştigarea luptei cu virusul care a zguduit lumea întrea­gă, din temelii.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare