Comunitate

INSEMEX Petroșani, dotat cu un laborator mobil performant

Magdalena Șerban

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani a bifat, în vederea dez­vol­tării infrastructurii utilizate în acțiunile de prevenire și combatere a riscurilor, o achiziție ce constă într-un laborator mobil, ultradotat. Investiția s-a con­cre­tizat în baza unui proiect și va re­prezenta un liant către toți cei ce vor solicita să fie determinat mediul toxic ori cel exploziv din diverse locuri în care se folosesc sisteme de ventilație.

În sumă de 622.000 de lei
Capacitatea autoutilitarei implică, pe lângă aparatură și echipamente spe­ci­fice, transportul a patru specialiști, rolul major îndeplinindu-l în cercetarea apli­cativă în domeniul ventilației in­dus­triale, în atmosferele cu potențial toxic, exploziv și inflamabil. „Există o serie de societăți interesate, solicitându-ne ex­per­tize tocmai în ideea de a consolida un climat sigur de lucru pentru angajații lor. Însă aria de adresabilitate nu se re­zumă doar la asemenea cereri, ci există și explozii, din păcate, ce trebuie elu­ci­date, iar atunci putem interveni noi. În continuare, milităm pentru protecția și siguranța în muncă, fiind vitale. Aveam nevoie de un auto-laborator și suntem convinși că se va dovedi mai mult decât util, ci mai cu seamă eficient. Ce ne bu­cură este să constatăm că tot mai multe firme realizează că linia dintre viață și moarte este mult prea subțire, iar oamenii trebuie să activeze într-un mediu lipsit de părți nocive și pericole la orice pas. Luând în calcul numărul mare de contracte pe care le derulăm cu agenții economici pentru evaluarea sis­temelor de ventilație care activează în medii toxice sau explozive, laboratorul mobil este un element foarte util. Se pot executa măsurătorile necesare, iar apoi ele vin cuantificate și pot furniza un diagnostic al cauzelor ce duc la posibelele evenimente nedorite”, a afirmat dr.ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. Trebuie amintit că un alt laborator mobil a fost achizționat anul trecut de către institutul din Valea Jiului, fiind pus în slujba celor care lucrează în Laboratorul de mediu și totodată fiind folosit în zone precum cea de la deponeul ecologic de la Bârcea, de exemplu. Bineînțeles, arealul vizat nu se rezumă doar la acest perimetru.