Înscrieri la Colegiul pentru Învăţământ Terţiar Nonuniversitar al Universităţii din Petroşani

4 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate

         La Universitatea din Petroşani se organizează concurs de admitere la Colegiul pentru Învăţământ Terţiar Nonuniversitar (CITN-UPET) în domeniile Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale, respectiv Analist programator. Perioada alocată înscrierilor este 9-18 septembrie şi nu se percep taxe în acest sens.
Implementarea studiilor are la bază două proiecte cu finanţare asigurată în cadrul Programului Ocupaţional Capital Uman (POCU), specializările fiind autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. „Avem disponibile 112 locuri, dintre care 62 locuri fără taxă, respectiv 50 de locuri fără taxă, cu bursă. La acestea pot accede absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat. Concursul este pe bază de dosare, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile liceale absolvite sau echivalente. Durata studiilor este de 1,5 ani, iar pentru cursanţii din grupurile vulnerabile sunt acordate burse de studiu în primele nouă luni, în sumă de câte 300 de lei. Sunt vizate trei categorii: cei care provin din mediul rural (26 locuri), minoritatea romă (10 locuri) sau cei peste 24 de ani (14 locuri). O să analizăm şi cazuistica socială, dar pentru această latură există alte tipuri de burse. În proiect sunt prevăzute doar cele trei tipuri enumerate. Colegiul a fost aprobat de Senat în 2014, dar nu a fost funcţional. Acum este primul an în care a devenit activ. A fost nevoie de acreditare. Astfel, după câştigarea celor două proiecte am acreditat la ARACIP specializările respective şi aşa a devenit posibil“, a afirmat prof. univ. dr. ing. Sorin Radu (medalion), rectorul Universităţii din Petroşani.
Deşi proiectele câştigate acoperă doar trei ani, se doreşte continuarea programului prin alocarea unor locuri cu taxă şi solicitarea de la minister să se aprobe şi locuri de la buget. Mai trebuie spus că pentru a se înscrie, cei interesaţi au nevoie de o fişă de înscriere (pusă la dispoziţie la secretariatul Colegiului), foaie matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul), diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului (după caz), certificat de naştere în copie certificată cu original, carte de identitate şi în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească, două fotografii tip buletin şi un dosar tip mapă.(Magdalena Şerban)

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Au fost aleşi membrii Biroului Electoral Judeţean

Ieri, a avut loc tragerea la sorţi pentru desemnarea membrilor Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Hunedoara pentru alegerile prezidenţiale.

O nouă prelevare de organe la Spitalul Judeţean de Urgenţă

Cu toate că medicii erau sceptici şi susţineau că lumea nu prea este de acord cu donarea de organe, încet,...

Gura lumii, 05.09.2019

O domniţă din zona cu lămpaşe este prinsă între ciocan şi nicovală, după ce a aflat că există şanse foarte...

Închide