Comunitate

Infecțiile de tract urinar, diagnosticate gratuit la Sanatoriul din Brad. Dacă nu ești internat aici, te poți prezenta cu bilet de trimitere de la medicul de familie, pentru specialitatea Medicină Internă

Magdalena Șerban

Dacă lunile trecute ne vorbea despre bolile ficatului și litiaza biliară, o altă afec­țiune des întâlnită în rândul pa­ci­en­ților care trec pragul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și sunt con­sultați de dr. Andra Lucia Popa (foto), medic specialist medicină internă, o reprezintă infecția urinară.

Analize de laborator specifice și ecografie
„În mod normal, urina este sterilă, iar o ast­fel de infecție a­pare atunci când bac­teriile, care provin de obicei din flora in­tes­ti­nală, intră în trac­tul urinar. Ma­jo­ri­ta­tea in­fecțiilor uri­nare sunt lo­ca­lizate la ni­velul vezicii (cis­tita), dar pot să afec­­teze și rinichii (pielonefrita) sau uretra (ure­trita). De re­gulă, infecțiile de tract urinar sunt mai frecvente la femei, din cauza anatomiei lor. Diagnosticul de la­borator este pus pe baza sumarului de urină și a identificării bacteriei, plus se poate realiza antibiograma ce va sta la baza stabilirii tratamentului. Aceste ana­lize se fac și la noi și să nu uităm că inv­estigațiile pot fi completate de eco­gra­fie pe care, din nou, o putem face în cadrul sanatoriului, având competență pe acest palier. În mod curent, trata­men­tul infecțiilor urinare constă în ad­mi­nistrarea de antibiotice. Tipul de anti­biotic și durata tratamentului depind de infecția urinară și de bacteria identi­fi­cată în urină. Atunci când infecțiile uri­nare sunt tratate corespunzător și în timp util, rareori duc la complicații. Le­gat de simp­tome, în cazul cistitei amin­tesc senzație de presiune sau discon­fort în abdo­me­nul inferior, durere la urinare (disurie), urinare frecventă, mic­țiune imperioasă (nevoia urgentă de a urina, însă cu urinarea unei cantități mici). Dacă facem referire la pielo­ne­frită, com­pa­ra­tiv cu cistita, aceasta are adesea o prezentare sistemică mai severă. În plus, pacienții cu infecție la ni­velul rinichilor pot prezenta durere în flanc (durere în spate, în unghiul costo­ver­tebral), febră mai mare de 38 C, frisoane, greață și vărsături. Uretrita presupune urinare dureroasă, scurgere anormală. Dacă intervin complicații, atunci trebuie efec­tuate analize de sânge suplimentare, precum hemo­le­u­co­grama completă (pentru a evalua un pa­cient cu sep­ti­cemie, o complicație se­veră la infecție), uree, creatinină, (pen­tru a evalua starea de sănătate a ri­ni­chi­lor). Toate se fac la noi în instituție”, a pre­cizat dr. Andra Lucia Popa, medic spe­cialist medicină internă care este și re­zident anul III în specialitatea Onco­logie. Reamintim că programul de ac­ti­vi­tate este zilnic, în intervalul 11:30 – 15:00 în Am­bu­latoriu (consultații, ur­gențe, etc), iar pentru internările de zi este în in­tervalul 8:00-11:30. Ser­vi­ci­i­le medicale de la sa­na­toriu implică și pa­­cienți care nu sunt in­ternați aici, ei pu­tând să se prezinte în baza unei progra­mări telefonice realizată în prealabil și a unui bilet de tri­mitere emis de me­dicul de familie, pen­tru specialitatea Medi­cină Internă. Da­torită faptului că uni­tatea e în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, in­vestigațiile vor fi gratuite (de la analize și până la eco­grafii). „În general, marea ma­joritate a pacienților cu afecțiuni pul­monare pre­zintă și alte afecțiuni (din spectrul car­diac, digestiv, diabet zaha­rat, hiperten­si­u­ne arterială, etc). Sunt patologii cronice pentru care urmează tratament ori sunt diagnosticați recent, chiar în decursul internărilor la Pneu­mo­logie. Medicina In­ternă devine, astfel, o ramură me­di­cală indispensabilă pentru unitatea noastră. E binevenită pentru absolut toți pacienții. Pentru cei in­ter­nați pentru că nu sunt trimiși pe la alte spitale pentru investigații, iar pentru cei care vin cu bilet de trimitere pen­tru că pot face totul într-un singur loc. De asemenea, con­sultările interdis­ci­pli­na­re între medici duc la sta­bilirea unui diag­nostic precis și ca urmare a unui tratament țintit, menit să dea rezultate”, a punctat Liliana Stolnicu (medalion), ma­nagerul Sanatoriului de Pneumo­ftiziologie Brad.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura