Politica si administratie

Încep protestele! Polițiștii iau cu asalt marile ministere: Ne-a ajuns cuțitul la os!

Polițiștii din toată țara vor ieși în stradă să protesteze. Acțiunile de pichetare a diverselor instituții încep de astăzi, de la ora 10. Prima instituție vizată e Ministerul Finanțelor!

Nu se uită în curtea altora
„Drepturile noastre și ale întregii familii ocupaționale bugetare Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, dar și ale pensionarilor militari (rezer­viști din Armată și Poliție, care pot fi re­chemați oricând, la ordin, în activitate, conform Legii nr. 446/2006 ), sunt în con­tinuare sfidate grosolan de către ac­tualul Guvern. Mai mult, printr-un pro­iect legislativ inițiat acum câteva zile de Ministerul Muncii (confirmat ofi­cial de către ministrul de resort al Coa­liției), se continuă haosul în sistemul bu­getar de salarizare, și așa dis­cre­țio­nar și politizat, astfel încât doar câteva ministere, alese pe sprânceană, plus INS (pentru ((complexitatea muncii des­fășurate)) – cităm din nota de fun­da­mentare), laolaltă cu toate structu­rile lor teritoriale, ar beneficia de o ma­jorare a salariului de bază de 15 la sută (să ne explicăm: nu depreciem munca din diferite domenii de activitate și am evitat tot timpul să ne uităm în curtea altora, dar o astfel de sintagmă justifi­ca­tivă, inventată de inițiatorul OUG, este de neînțeles, prin raportare la noi și la celelalte ocupații bugetare)”, a­nunță polițiștii.
„O majorare consistentă, de până la 50 la sută, ar urma să fie acordată tu­turor angajaților de la stat, care lu­crează în domeniul fondurilor euro­pene (inclusiv în SNAOPSN), în timp ce fa­milia noastră ocupațională ar be­ne­ficia DOAR de jumătate din diferența amânată doi ani, care trebuia acordată, INTEGRAL, la 1 ianuarie 2022 (în fond, sume infime, de 150-200 lei, anulate de inflația majoră a ultimilor ani). Deci, o altă amânare, O ALTĂ SFIDARE! Nu pu­tem suporta la nesfârșit deciziile pre­fe­rențiale ale Guvernului și ale Coaliției care l-a generat, pentru că, în tot acest an, pe parcursul discuțiilor și al ne­go­cie­rilor, desfășurate la cel mai înalt nivel, deciziile care ne privesc au fost pa­sate de la unii la alții, fără scrupule! Pen­tru domnii guvernanți, „com­ple­xi­ta­tea muncii” noastre nu există! Sutele de cazuri de polițiști ultragiați sau ze­cile de cazuri de colegi căzuți la datorie sunt doar niște cifre furnizate de complexitatea muncii de la Statistică, și atât! Riscurile profesionale cotidiene și misiunile cu adevărat dificile – a căror complexitate este reală, nu generată din pix -, în lupta cu infractorii români sau importați de peste șase luni, odată cu declanșarea războiului de la granița României, nu sunt fezabile pentru Coaliție! Nopțile nedormite și eforturile mari ale colegilor de la Frontieră, de la Imigrări, de la Combaterea Crimei Or­ganizate și Antidrog sau din alte struc­turi, pentru securizarea granițelor UE, dar și sfidarea miilor de polițiști judicia­riști, care susțin activitatea Parchetelor și întregul proces penal românesc, pe salarii înghețate la nivel infim, niciuna dintre aceste probleme sau misiuni nu este atât de „complexă” pentru gu­ver­nanți, încât să le dea de gândit să aplice măcar legea salarizării, pe care tot ei au votat-o în Parlament! Dacă nu vom avea un răspuns pozitiv din partea Gu­vernului, cât mai urgent, vom extinde manifestările, în mod legal, la nivel național, recurgând la ACȚIUNI DE PROTEST INEDITE! PENTRU CĂ NE-A AJUNS CUȚITUL LA OS!”, transmit po­lițiștii.

Restanțe
Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contrac­tual, filiala Hunedoara, Dan-Mircea Mihăeș, a declarat pentru MESAGERUL HUNEDOREAN că „încă nu am stabilit cu colegii la ce acțiuni de protest vom participa. Nu e vorba de creșteri sala­riale, ci de niște restanțe, două tranșe de bani promise de guvern și pe care nu le-am primit. Este vorba de restanțe pe care trebuie să le încaseze nu numai polițiștii, dar și cei de la ISU, jandarmii”.