Actualitate

Incendii peste incendii

Pompierii hunedoreni au intervenit în ultimele zile pentru localizarea și stin­ge­rea a 12 incendii produse la păşuni, mi­rişti, terenuri virane și terenuri agri­cole situate în mai multe localităţi din județul Hunedoara. Peste 50 de hec­tare de vegetație au ars precum o torță.

Foarte grav
În perioadele de caniculă, lupta cu flă­cările este istovitoare și mai mult decât atât, efectele cauzate de aceste arderi necontrolate sunt deosebit de grave.
„Microfauna de la suprafaţa solului este distrusă, calitatea aerului se de­pre­ciază, iar degajarea dioxidului de carbon şi protoxidului de azot – gaze cu efect de seră, conduce la modificări climatice. Totodată, are loc evaporarea apei din stra­tul superior al solului, iar prin cră­pă­tu­rile rezultate se va pierde şi apa din adân­cime. De multe ori, arderile necontrolate s-au extins până la locuințe sau anexe, provocând pagube materiale însemnate. Reamintim populației faptul că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pen­tru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Astfel, în vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi ob­ţine permisul de lucru cu focul. Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens”, a de­clarat sg. maj. Roxana Mateuț, pur­tă­torul de cuvânt ISU Hunedoara.

Arderea vegetației, interzisă prin lege
Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, de­ţi­nătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ier­boasă fără acceptul autorităţii com­pe­tente pentru protecţia mediului şi fără in­formarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.