ActualitatePolitica si administratie

În fruntea social-democratelor din Deva

Au fost alegeri la organizația de femei a PSD Deva. Consilierul ju­de­țean Ancuța Suciu a fost aleasă în frun­tea acestei organizații.
„În urma conferinței municipale de alegeri a OFSD Deva, am fost aleasă, cu unanimitate de voturi, în funcția de pre­ședinte al organizației locale. Îm­preună cu Dana Costea, secretarul ales al organizației, cu noii vicepre­ședinți și cu noii membri ai biroului, îmi propun re­vi­gorarea activității organi­zației noastre. Le mulțumesc colegelor social-demo­crate de la Deva pentru toată sus­ți­ne­rea și încrederea pe care mi-au arătat-o. Împreună vom deveni o echipă pu­ter­nică, vom căpăta și mai multă vizibili­tate, iar activitățile noastre vor fi orien­tate înspre comunitatea din care facem parte. Acest vot al dum­neavoastră mă bucură, dar mă și obligă să mă implic și mai activ în toate acțiunile pe care le vom derula de acum înainte. Mul­țu­mesc pentru sus­ținere și invitaților spe­ciali care au fost alături de noi la con­ferința de alegeri: deputatul Natalia-Elena Intotero, care deține și funcția de președinte al organizației județene Hunedoara a OFSD, Lucian Rus, pre­șe­dintele PSD Deva și secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Tu­rismului, Cosmin Filip, secretar general al or­ganizației județene Hunedoara a PSD, și Ciprian Drăgan, secretarul exe­cutiv al PSD Deva”, a declarat preșe­dinta femeilor social-democrate din municipiul Deva, Ancuța Suciu. (A.N.)