Comunitate

În atenția fermierilor din comuna Ghelari

Magdalena Șerban

Subvențiile primite de la APIA constituie un umăr de sprijin pentru agricultorii români, dar totodată și o mică gură de oxigen pentru sus­ți­nerea acestei ramuri. Adminis­tra­țiile publice locale au în grijă Re­gistrul Agricol, așa că joacă un rol important în desfășurarea întregului proces. În acest context, condu­ce­rea din Ghelari îi pune în temă pe fermieri.

Offline sau online
„Anunțăm cetățenii care vor să be­neficieze sau să continuie să be­ne­fi­ci­eze de subvențiile oferite de APIA că în perioada 07.04.2023 – 08.05.2023 fermierii de pe raza comunei Ghelari sunt programați pentru a depune cererea de platã pentru anul curent la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Local Hunedoara. Vreau să le reamintesc că documentele necesare sunt copie B.I. / C.I.; extras de cont; adeverință teren (se emite de către primărie) și ade­ve­rință de la medicul veterinar (unde este cazul). Persoana de contact pen­tru informații suplimentare este Maria Pascu, consilier compartiment Registru Agricol”, a transmis Iancu Emerson Toma (foto), primarul din Ghelari. Mai trebuie precizat că agri­cultorii vor putea primi, în baza a­ces­tor cereri, diferite subvenţii din fon­duri europene sau naţionale pentru sectoarele vegetal şi zootehnic, dar şi pentru domenii specifice precum agro-mediu şi climă, agricultură eco­lo­gică sau compensaţii pentru zone afec­tate de secetă sau inundaţii. Aceștia trebuie să completeze o singură cerere de plată, chiar dacă utilizează terenuri în localităţi sau ju­deţe diferite. Cei care sunt deja be­ne­fi­ciari îşi vor actualiza la completarea cererii doar datele care au suferit mo­dificări faţă de anul anterior. Totodată, o altă categorie e reprezentată de fer­mierii care preferă calea Internetului, descurcându-se cu regimul online. Astfel, aceia care doresc să bene­fi­cieze de subvenţiile APIA accesând sistemul digital vor putea depune online Cererea Unică de Plată până în 15 mai 2023, cu semnătură elec­tro­nică, prin accesarea aplicației IPA-Online, fără a mai fi necesară pre­zentarea la centrele județene sau locale ale instituţiei. Dar trebuie să știe că este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. An­ga­ja­mentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, elec­tronic la aceeași dată.