Ies la pensie mai repede decât sperau

Adriana Năstase

O lege adoptată recent vine să-I scoată mai repede la pensie pe energeticieni, lucru care pică extreme de bine în condiţiile în care Termocentrala Mintia va fi închisă în scurt timp.

„S-a făcut dreptate”
“Ca deputat de Hunedoara, cunosc greu­tă­ţile prin care trec energeticienii de la Mintia şi Paroşeni, dar şi din alte localităţi din ţară, ştiu con­di­ţiile grele de muncă şi sunt con­vin­să că aceşti oameni merită mai multă grijă din partea noas­tră, a tuturor politicienilor.
Prin proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 30 şi pentru modificarea art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sis­te­mul unitar de pensii publice, votat în Camera De­putaţilor, s-a făcut drep­tate angajaţilor care lucrează în sec­torul producţiei de energie elec­trică şi termică, în termocentrale pe bază de cărbune.
Condiţiile de mun­că ale acestor oa­meni sunt extrem de gre­le, iar bo­li­le cro­nice nu îi oco­lesc odată cu înaintarea în vârs­tă”, a de­clarat de­putatul PNL de Hu­ne­doara, Vetuţa Stă­nescu (foto).
„Propunerea legislativă, iniţiată de doi foşti colegi parlamentari liberali hunedoreni, Car­men Hărău şi Lucian Heiuş, propune ca an­ga­jaţii care au lucrat cel puţin 25 de ani în in­dustria producătoare de energie termică şi e­lectrică vor putea be­ne­ficia de o reducere a vârstei stan­dard de pen­sio­nare.
Odată cu votul pro­iec­tului de lege sus­ţinut de Par­ti­dul Na­ţional Li­be­ral, aceste ca­te­gorii de oameni vor be­ne­ficia de avan­ta­jele oferite de acesta. Ne pasă de toate catego­ri­i­le so­ciale din ju­deţ şi din ţară şi ast­fel de iniţiative le­­gis­la­tive sunt do­va­da clară a faptului că ne ţinem pro­mi­si­u­nile faţă de oameni”, a adăugat de­pu­ta­tul libe­ral.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare