Hunedoara nouă – „Hunedoara conectată”!

Astăzi, judeţul Hunedoara este izolat, dar noi, echipa Alianţei PNL – UDMR – PNŢCD, ştim cum să îndreptăm acest lucru, iar Hu­nedoara să devină CONECTATĂ.
Hunedoara este singurul judeţ din Tran­sil­vania condus de PSD. După cei patru ani rataţi ai PSD în fruntea Consiliului Judeţean Hu­neodara, judeţul nostru nu are conexiuni rutiere pe drumuri naţionale sau judeţene. Nu are relaţii diplomatice, este stingher, şi asta din cauza politicii de uşi ferecate pro­mo­vată de PSD Hunedoara. Consiliul Judeţean este deconectat de la agenda publică locală, regională, naţională sau internaţională. Dar toate acestea se pot schimba cu ajutorul nos­tru, al Alianţei PNL – UDMR – PNŢCD, cu susţi­nerea USR+.
Unul dintre principalele proiecte cu care venim în faţa dumneavoastră, oferindu-vă ga­ran­­ţia că nu va rămâne o strategie închisă într-un sertar, se referă la infrastructură, domeniu la care judeţul Hunedoara suferă grav.
Prin proiectul – program propus şi asumat de echipa noastră, Hunedoara va fi primul judeţ care va avea toate drumurile judeţene asfaltate până în 2024. De asemenea, vor fi modernizate drumurile judeţene care fac legătura cu judeţele vecine, iar acest lucru este absolut obligatoriu pentru o conec­ti­vi­tate sporită, dar şi pentru creşterea poten­ţia­lului turistic şi comercial. Am creionat un con­cept de dezvoltare metropolitană pentru Zona Deva-Hunedoara-Simeria-Călan şi Va­lea Jiu­lui. De asemenea, am gândit un aeroport pen­tru facilitarea accesului în această zonă. Hu­ne­doara este singurul judeţ din regiunea Vest care nu are aeroport, iar acest lucru a generat un decalaj semnificativ de dezvoltare.
Dezvoltarea judeţului, conectarea lui, ţine în bună parte de infrastructură, dar se poate realiza şi prin ştiinţă şi tocmai din acest motiv am gândit un hub ştiinţific transdisciplinar. În acest sens, ne-am propus finalizarea inves­ti­ţiei la Palatul Administrativ, unde va fi ame­na­jat sediul pentru acest hub. De asemenea, avem în vedere încheierea de parteneriate cu Uni­ver­sităţi şi Institute de Cercetare-Dez­voltare.
Un obiectiv de suflet al nostru îl reprezintă migraţia inversă. Vrem să îi readucem pe hu­nedoreni acasă, în Hunedoara. Tinerii care au fost nevoiţi să plece să poată să revină în condiţii şi beneficii similare cu marii poli de dezvoltare din ţară, iar acest lucru se poate realiza prin implicarea directă a admini­s­tra­ţiei publice judeţene.
Şi, pentru că gândurile noastre se îndrea­p­tă deopotrivă către hunedorenii din ţară, dar şi către cei de peste hotare, am decis să înfi­in­ţăm ”Luna diasporei”. Astfel, în luna august toate instituţiile Consiliului Judeţean Hune­doara vor funcţiona la capacitate maximă, tocmai pentru a veni în sprijinul hunedo­re­nilor din diaspora. Nimeni nu pleacă în con­ce­diu în luna august, atunci când fraţii noştri de peste hotare se întorc acasă.
Împreună putem să realizăm toate acestea şi vă garantăm că izolarea în care ne-au arun­cat cei patru ani de administrare publică ai PSD, cei 4 ani pe care PSD ni i-a furat, vor deveni istorie!
Alianţa PNL – UDMR – PNŢCD, cu sus­ţi­ne­rea USR+, este garanţia că HUNEDOARA NOUĂ va deveni HUNEDOARA CONECTATĂ!

Adrian Nicolae David,
prim-vicepreşedinte al PNL Hunedoara

Comandat de PNL –Filiala Hunedoara
CMF – 21200012
Executat de MEDIA HUNEDOREANĂ SRL Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.