Comunitate

Hărău: Alte două clădiri publice beneficiază de reabilitare din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

După ce nu demult, la București, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) primarul din Hărău a parafat două contracte de finanțare ce însumează 2.200.000 de lei pen­tru modernizarea a două edificii a că­ror utilitate se va concretiza mai ales în anii ce vin (școlile din satele Chimindia și Bârsău), acum pornește la drum cu noi investiții, de data aceas­ta din Fonduri de Mediu (prin AFM).

Pentru diminuarea cheltuielilor
„Așteptăm semnarea contractului pentru reabilitarea școlii din Hărău (clasele I-IV) în vederea obținerii efi­ci­en­ței energetice. Va fi înlocuită cen­trala termică (momentan există una pe lemne, dar necesită schimbare pentru a corespunde noii generații și bine­în­țeles a se încadra în cerințele privind ra­portul consum-randament), tâmplăria, acoperișul, pardoselile, se va face izolarea termică a edificiului, etc. A avut loc licitația, organizată cu clauză sus­pen­sivă, așa că după ce vom parafa con­tractul de finanțare vom da drumul la lucrări. Valoarea demersului e în jur la 1.200.000 de lei. Un alt proiect e des­tinat reabilitării energetice a școlii din satul Banpotoc, având un cuantum va­loric asemănător cu primul. Pentru a­cesta așteptăm undă verde. Nu am fost notificați, dar nu cred că nu se va în­tâmpla, cât de curând. Suntem convinși că va fi eligibil. Și aici vom realiza același gen de lucrări, obiectivul fiind scăderea costurilor de întreținere și funcționare. Dacă în cazul unității de învățământ din Hărău există activitate continuă, cea din Banpotoc nu mai e în circuitul șco­lar, însă după ce terminăm mo­der­ni­zările îi vom schimba destinația. Cum să lași o clădire publică să se de­te­rio­reze și să se distrugă, în timp, doar fiindcă nu mai funcționează pentru ce a fost ea construită? Trebuie redată co­mu­nității”, a transmis primarul din Hărău, Lucian Michael Albu Weber (foto). Reamintim că Administraţia Fon­dului pentru Mediu (AFM) le-a oferit edi­lilor oportunitatea de a accesa pro­gramul de eficientizare energetică a clă­dirilor publice. În cadrul acestei axe sunt asigurate fonduri pentru moder­ni­za­rea în special a unităților de învă­ță­mânt, a creșelor, grădinițelor, școlilor gimnaziale și liceelor din întreaga țară. Astfel, se va contribui în același timp la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea con­su­mu­lui anual de energie primară.