ComunitatePolitica si administratie

Comunicat

Vă anunțăm cu bucurie ca la Novi Sad, la Consiliul Mondial al Rutenilor pentru UCRR a fost o reușită. În 2025 CMR va fi organizat în țara noastră.
Gheorghe Firczak a fost ales vice­președinte al Consiliului Mondial.
Svetlana Bojcsuk a fost aleasă pre­șe­dinta Forumului Mondial al Tinere­tului Rutean, membră a Consiliului Mondial cu vot consultativ.
Svetlana Mureșan a fost aleasă președinta Comisiei de Revizie a CMR, membră a Consiliului Mondial cu vot consultativ.
CMR și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean iar noi, rutenii din România, am afirmat că trebuie res­pectată independența și integri­ta­tea teritorială a Ucrainei. CMR a adop­tat în acest sens o rezoluție. De ase­me­nea CMR a fost solidar cu asociațiile rutene din Ucraina care solicită re­cu­noașterea rutenilor ca naționalitate distinctă, revenirea pen­tru Zakarpattia la denumirea milenară de Pokarpats’ka Rus, delimitându-ne de vocile care cer secesiune și/sau au­to­nomie te­ritorială. CMR men­țio­nează că rutenii din Ucraina trebuie să se bucure de aceleași drepturi precum rutenii din Cehia, Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria, țări membre ale UE.